Kokybės diegimo sistema (EQUASS)


 

 

PROJEKTAS

„SOCIALINIŲ PASLAUGŲ KOKYBĖS GERINIMAS, TAIKANT EQUASS KOKYBĖS SISTEMĄ“

 

Elektrėnų socialinės globos namai dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas - Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

 

Kokybės diegimo sistema EQUASS

Liepos 15 d. Elektrėnų socialinės globos namuose vyko „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“  pristatymas darbuotojams. EQUASS konsultantė J. Ignatovič supažindino  darbuotojus su EQUASS kokybės principais ir kriterijais. J. Ignatovič pabrėžė, kad pagrindinė EQUASS misija – skatinti paslaugų tiekėjus gerinti teikiamų paslaugų kokybę, nuolat tobulėti, mokytis ir vystytis, siekti, kad būtų garantuotos kokybiškos paslaugos.

Puslapis "Kokybės diegimo sistema (EQUASS)" atnaujintas 2020-08-31