Finansinių ataskaitų rinkiniai


2012 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2012 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2013 m. kovo 31 d. Veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. kovo 31 d. Finansinės būklės ataskaita

2013 m. kovo 31 d. finansavimo sumų likučiai

2013 m. kovo 31 d. sutrumpintas aiškinamasis raštas

2013 m. birželio 30 d. Veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. birželio 30 d. Finansinės būklės ataskaita

2013 m. birželio 30 d. finansavimo sumų likučiai

2013 m. birželio 30 d. sutrumpintas aiškinamasis raštas

2013 m. rugsėjo 30 d. Veiklos rezultatų ataskaita

2013 m. rugsėjo 30 d. Finasinės būklės ataskaita

2013 m. rugsėjo 30 d. finansavimo sumų likučiai

2013 m. rugsėjo 30 d. sutrumpintas aiškinamasis raštas

 

 

2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinys

2013 m. gruodžio 31 d. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas

2014 m. kovo 31 d. finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas

2014 m. kovo 31 d. Veiklos rezultatų ataskaita

2014 m. kovo 31 d. Finansų būklės ataskaita

2014 m. kovo 31 d. finansavimo sumų likučiai

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2014 06 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2014 09 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2014 12 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2015 06 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2015 09 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2015 12 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2014 12 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2016 03 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2016 06 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2016 09 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2016 12 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2017 03 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2017 06 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2017 09 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2017 12 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2018 03 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2018 06 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2018 09 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2018 12 31 duomenis

Aiškinamasis raštas prie 2018 FAR

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2019 03 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2019 06 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2019 09 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2019 12 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2020 03 31 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2020 06 30 duomenis

Finansinės atskaitomybės rinkinys pagal 2020 09 30 duomenis

Puslapis "Finansinių ataskaitų rinkiniai" atnaujintas 2020-11-27