Elektrėnų socialinės globos namai http://globos.home.creation.lt/rss PAVASARIO ŠILUMA TIK NEPALIAUKIT NIEKADA ŠYPSOTIS,

BE ŠYPSENOS ŽMOGUS- LYG UPĖ BE VANDENS,

TEGUL ŠVELNUMAS, MEILĖ, DŽIAUGSMAS, GROŽIS

KAIP SAULĖ ŽEMĖJ – JUMYSE GYVENS...

 

ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE BALANDŽIO 25 d. VYKO ŠVENTINIS RENGINYS

PAVASARIO ŠILUMA

  

PROGRAMOJE: ALYTAUS JAUNIMO CENTRO GRUPĖS „BELCANTO“ KONCERTAS 

]]>
4122 Tue, 30 April 2019 09:04:10
KONCERTAS Gražų kovo 27 d. vakarą Elektrėnų socialinės globos namuose lankėsi Elektrėnų meno mokyklos smuiko mokytoja R. Gritienė su savo mokiniais, kurie pradėjo renginį „Žodžio ir smuiko vakarai“.  R. Gritienė pirmą vakarą pradėjo su kunigo A. Toliato mintimis apie gavėnią. Buvo perskaitytos A. Toliato mintys, kad : „Gavėnia tai laikas paklausti savęs ar esame lankstūs, išradingi, subtilūs, jautrūs, ir įsiklausantys“.  Koncerte skambėjo J. S. Bacho kūrinys „Maršas“, Lietuvių liaudies šokis „Šeinas“, kompozitoriaus C. Franko kūrinys  „Angelų duona“, menuetas „Belle mano“.

 

]]>
4073 Tue, 02 April 2019 09:04:47
VASARIO 16 - ji Vasario 15 d. Globos namuose buvo paminėta 101-ios Lietuvos atkūrimo metinės.

Kaip ir pridera tokia proga šventę pradėjome Lietuvos himnu. Globos namų Direktorė pasveikino visus susirinkusius šios šventės proga, palinkėjo santarvės , ramybės

Koncerto metu skambėjo dainos ir eilės , atliekamos globos namų gyventojų ir darbuotojų kolektyvo. Visus sužavėjo sakmė „Laiko paukščiai“, kurią paskaitė savarankiško gyvenimo namų gyventoja J. Janonienė.

Šventė tęsėsi prie vaišių stalo. Gyventojai pasidalijo savo prisiminimais kaip buvo švenčiamas Lietuvos gimtadienis jų jaunystės laikais.

]]>
4004 Tue, 19 February 2019 11:02:45
ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ UŽIMTUMAS Elektrėnų socialinės globos namų gyventojai visą mėnesį, užsiėmimų metu, buvo skatinami spalvinti mandalas.  Mandalos reiškia ne tik ratą, sferą, bet ir bendruomenę, susirinkimą – tai kas skirtingas dalis apjungia į bendrą visumą. Mandalų spalvinimas padeda pažinti save, tai priešnuodis stresui, spalvinimas lavina kūrybiškumą, skatina sąmoningumą, netgi padeda nugalėti nemigą. Kiekvienas norintis  gyventojas galėjo pasirinkti ką ir kokiomis spalvomis spalvinti, taip išreikšdamas savo emocijas, kūrybiškumą. Gyventojų darbų paroda, kurią gali pamatyti ne tik globos namų, bet ir miesto bendruomenė,  eksponuojama  globos namų valgykloje.

]]>
3997 Fri, 15 February 2019 12:02:58
DUONOS DIENA 2019 Vasario 5 d. Elektrėnų socialinės globos namų ir savarankiško gyvenimo namų gyventojai buvo pakviesti paminėti Šv. Agotos dieną. Šv. Agotos diena kitaip dar vadinama Duonos diena. Socialinė darbuotoja J. Kubilienė papasakojo Šv. Agotos dienos reikšmę, paminėjo, kad nuo seno lietuviai garbino ugnies deivę Gabiją ir kasdieninį maistą – duoną. Atėjus krikščionybei ši šventė sutapatinta su Šv. Agotos varduvėmis. Seniau šią dieną buvo kepama duona, atliekamos aukojimo apeigos. Šv. Agotos dieną duona yra šventinama ir tikima, kad ji apsaugo nuo ligų, nužiūrėjimo ir  kitų blogų įvykių. Globotiniai buvo kviečiami vaišintis įvairių rūšių duona, medumi ir darbuotojų iškeptais pyragais. Popietės metu, kai kurie gyventojai  pasidalijo prisiminimais, kaip pas juos namuose buvo garbinama duona, kaip seniau ji buvo kepama. 

]]>
3996 Fri, 15 February 2019 12:02:03
KALĖDINIS RENGINYS 2018 m. gruodžio 21 d. Elektrėnų socialinės globos namų Pakalniškių centre vyko kalėdinis renginys „Stebuklo belaukiant“. Šventė prasidėjo Elektrėnų socialinės globos namų direktorės Danutės Suchockienės įžanginiu žodžiu ir kalėdiniu pasveikinimu visiems susirinkusiems. Pakalniškių centro vaikų dienos centro „Ištieskime šeimai pagalbos ranką“ vaikai sekė Salomėjos Neries eiliuotą „Senelės pasaką“ ir deklamavo išmoktus eilėraščius. Už įdėtą triūsą mažieji buvo apdovanoti Kalėdų senelio saldžiomis dovanėlėmis,  Elektrėnų socialinės globos namų direktorė  vaikams padovanojo didelį šakotį ir kalėdinę gėlę. Seneliui šalčiui išvykus, vyr. socialinė darbuotoja Gintarė Bliujienė įteikė vaikams knygutes, kurias padovanojo Vievio logistikos centro UAB „Press Express“ komanda. Šventinis vakaras baigėsi kalėdinių skanėstų vaišėmis ir žaidimais.

Vyr. socialinė darbuotoja Gintarė Bliujienė

 Socialinė darbuotoja Jolita Ratkevičiūtė

]]>
3929 Mon, 31 December 2018 01:12:27
ŠV. MIŠIOS ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE Artėjant Šv. Kalėdų šventėms, Elektrėnų socialinės globos namuose buvo aukojamos Šv. Mišios. Gyventojai galėjo atlikti išpažintį globos namų koplyčioje, sergančius ir sunkią negalią turinčius gyventojus, Elektrėnų Švč. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčios Vikaras Tadas Piktelis aplankė jų kambariuose. Malda suteikia gyventojams viltį ir palaimą, kiekvienas pasijaučia artimas ir svarbus esančiam šalia. Su viltimi lauksime kūčių vakarienės, kurios metu kaip viena didelė šeima kartu susėsime prie bendro stalo, ir Šv. Kalėdų šventės.

                                                                               Direktorė Danutė Suchockienė

]]>
3899 Fri, 14 December 2018 10:12:25
UŽDEGTA ANTROJI ADVENTO BETLIEJAUS ŽVAKĖ Gruodžio 11 dieną Elektrėnų socialinės globos namų gyventojai susirinko į šventiškai papuoštą salę, kur buvo  uždegta antroji advento Betliejaus žvakė. Gyventojai pasidžiaugė papuošta egle. Vėliau globos namų gyventojai buvo pakviesti į susirinkimą. Susirinkimo metu išrinkome naują Elektrėnų socialinės globos namų gyventojų tarybos narę. Taip pat buvo pristatyti numatomi šventiniai renginiai, aptarti vidaus tvarkos taisyklių pažeidimai, išklausyti gyventojų pageidavimai dėl užimtumo bei paliesti aktualūs maitinimo klausimai.  

                                                                                         Socialinė darbuotoja Jolia Kubilienė

]]>
3898 Thu, 13 December 2018 04:12:10
KELIAUJANTI FOTOGRAFIJŲ PARODA  „Socialiniai portretai“ fotografijų paroda supažindina su neįgaliųjų gyvenimo ypatumais, atskleidžia visuomenei neįgalaus žmogaus galimybę pilnavertiškai dalyvauti kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Projektą pristato Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Šiandien ši paroda  Elektrėnų socialinės globos namuose. Šiuose namuose gyvena  40 senyvo amžiaus ir  suaugusių asmenų su negalia,  iš jų  27  asmenys su sunkia negalia.  Paroda sudomino gyventojus ir darbuotojus, vėliau ši paroda bus perkelta į Elektrėnų socialinės globos namų padalinį – savarankiško gyvenimo namus, dar vėliau – į kitą  globos namų padalinį  Pakalniškėse.

                                                                                                                        Administracija

]]>
3890 Thu, 06 December 2018 06:12:35
ŠVENTĖ GLOBOS NAMUOSE Gruodžio 4 dieną Elektrėnų socialinės globos ir Savarankiško gyvenimo namų gyventojai buvo sukviesti į renginį skirtą paminėti Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną bei advento vainiko pirmosios žvakės uždegimą. Neįgaliųjų dienos proga buvo palinkėta dvasinės stiprybės ir tikėjimo ateitimi. Vainikas su keturiomis žvakėmis tai advento simbolis. Pirmoji Pranašų žvakė – „Tauta gyvenausi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė“. Po kartu sugiedotos giesmės, visi bendravome prie arbatos bei vaišų stalo.

Socialinė darbuotoja Jolita Kubilienė

]]>
3889 Thu, 06 December 2018 05:12:11
SAVIVALDYBIŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS SUSIRINKIMAS Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė spalio 18 d. dalyvavo Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos  susirinkime. Renginys vyko Anykščių socialinės globos namų Burbiškio grupinio gyvenimo namuose. Dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja bendradarbiavimui su savivaldybėmis klausimais Daina Urbonaitienė, Seimo nario padėjėja Regina Patalauskienė, Anykščių savivaldybės mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas ir socialinių globos įstaigų vadovai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė informavo apie pokyčius, vykdomas reformas, planus , iškilusias problemas ir ateities viziją. Diskutuota paslaugų teikimo, asmenų apgyvendinimo globos įstaigose, kolektyvinės sutarties, veiklos vertinimo bei socialinių darbuotojų darbo užmokesčio klausimais. Antroje susirinkimo dalyje vyko naujojo asociacijos pirmininko  rinkimai. Susirinkimas baigėsi psichologės Monikos Petkevičienės pravestais vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymais „Komandos telkimas ir personalo valdymas“.  Ilgametis dalyvavimas asociacijos veikloje teikia ne tik gerosios praktikos sklaidos naudą, bet ir sudaro galimybę aktualių socialinės globos namų veiklos klausimų sprendimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui.

Administracija

]]>
3862 Tue, 20 November 2018 09:11:55
ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAI Elektrėnų socialinės globos namai teikia bendrąsias, socialinės priežiūros (kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, intensyvi krizių įveikimo pagalba), ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ar suaugusiems asmenims su negalia. Darbuotojams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su globotiniais, tenka nelengvas uždavinys ir didelė atsakomybė sudaryti sąlygas į socialinę atskirtį patekusių asmenų gebėjimų ir galimybių ugdymui, socialinių ryšių su visuomene palaikymui, teikiamų paslaugų kokybės ir efektyvumo užtikrinimui. Socialinio funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas tai veikla, pagrįsta gyventojo ir darbuotojo bendradarbiavimu, padedanti globos namų gyventojams spręsti savo socialines problemas nepažeidžiant jų orumo. Darbuotojai,  norėdami kuo geriau suprasti žmogaus gyvenimo ypatumus, jų  psichologiją, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, paskaitose. Jau antrą kartą  Elektrėnų globos namų darbuotojai dalyvavo psichologės Ingos Leonavičiūtės vedamuose mokymuose. Tai suteikia darbuotojams emocinį palaikymą, atskleidžia individualius asmens pojūčius bei mąstymą.

Direktorė Danutė Suchockienė

]]>
3863 Tue, 20 November 2018 09:11:32
LAUKTOJI KELIONĖ Į KAUNĄ 2018 m. rugsėjo 20 d. Elektrėnų socialinės globos namų  vaikų dienos centras „Ištieskime šeimai pagalbos ranką“ aplankė Kauno zoologijos sodą, Kauno pilį, didingą skulptūrą Vytį ir taip pat vaikų pamėgtą „McDonald‘s“ kavinę.

Kelionė prasidėjo Pakalniškėse. Susodinę mažiausius kelionės dalyvius, autobusu pajudėjome link Vievio pradinės mokyklos, kur prisijungė vyresnieji vaikų dienos centro lankytojai. Į ekskursiją Kaune išvažiavo 12 vaikų dienos centrą lankančių vaikų ir 2 socialinės darbuotojos Gintarė Bliujienė ir Jolita Ratkevičiūtė. Pakeliui į Kauną vaikai labai nekantravo, vis klausinėjo, ar greitai atvyksime į pirmąją stotelę – Kauno zoologijos sodą.

Atvykę į zoologijos sodą, vaikai su nekantrumu laukė, kada galės nuskenuoti bilietėlį ir užeiti į vidų. Zoologijos sode vaikus supažindinome su kiekvienu gyvūnu, perskaitydamos jo gyvenimo aprašą. Vaikai klausėsi įdėmiai, domėjosi kiekvienu gyvūnu ir su nekantrumu laukė, kada eisime prie sekančio, kad sužinotume kito gyvūnėlio biografiją. Didžiausią įspūdį paliko senjoras stumbras, kupranugariai, ruonis Kajus, beždžionėlės, žirafos bei didingi paukščiai. Zoologijos sode vaikai fotografavo visus gyvūnus, džiaugėsi, kad turėjo progą čia atvykti, pamatyti tokią gausybę įvairiausių gyvūnų iš viso pasaulio bei sužinoti apie juos įdomios informacijos.

Po ekskursijos zoologijos sode vaikai buvo išalkę, todėl važiavome pasistiprinti į McDonald‘s, kuriame vaišinomės Happy Meal rinkiniais, kuriuose buvo kiekvieno vaiko išsirinktas žaisliukas iš ekspozicijos. Kelionę baigėme prie Kauno pilies. Vaikai užlipo laiptais į pilies viršų, kad galėtų pamatyti grąžiąją Kauno panoramą ir Nemuno vingius. Vaikams didelį įspūdį paliko skulptūra Vytis, kuris už juos buvo didesnis keletą kartų. Pasidžiaugę nuostabiais vaizdais, pajudėjome namo. Nors po ilgos kelionės vaikai buvo pavargę, tačiau visą kelią iki namų kalbėjo apie pamatytus vaizdus bei dalinosi dienos įspūdžiais.

                                                                              Vyr. socialinė darbuotoja Gintarė Bliujienė

]]>
3762 Tue, 25 September 2018 05:09:36
IŠVYKA Į GRABIJOLŲ KAIMĄ 2018 - 09 -21 savarankiško gyvenimo namų gyventojai lankėsi Grabijolų kaime. Grabijolai - gatvinis rėžinis 25 sodybų kaimas Elektrėnų savivaldybėje. Maloniai praleido laiką, pabendravo su vietiniais gyventojais.

]]>
3756 Mon, 24 September 2018 10:09:40
SAVŲ REKORDŲ SIEKIAM MES LENGVAI                       Grupė globos namų darbuotojų 2018 08 18 Kėdainiuose dalyvavo Lietuvos socialinių globos įstaigų darbuotojų varžybose „Savų rekordų siekiam mes lengvai!”. Varžybas organizavo Dotnuvos slaugos namai. Elektrėnų globos namus atstovavo šie darbuotojai: Danutė S., Renata A., Gražina S., Dainius S., Lina G., Nijolė Č., Rita B., Aušra S., Joana R.. Visose rungtyse pirmavo Dainius S., tačiau ir visos darbuotojos neliko be apdovanojimų.

]]>
3682 Mon, 20 August 2018 02:08:31
IŠVYKA Į ANGELŲ KALVĄ                       2018 08 08 savarankiško gyvenimo namų gyventojai vyko į Kaišiadoris. Apsilankė Katedroje, išklausė palaimintojo T. Matulionio biografiją, pasigrožėjo miesto fontanu.

]]>
3681 Mon, 20 August 2018 02:08:30
Socialinės globos įstaigų bendradarbiavimas Elektrėnų socialinės globos namai jau eilę metų bendradarbiauja su Seredžiaus socialinės globos namais. Elektrėnų socialinės globos namų veiklos plane numatyta bendradarbiauti su kitomis socialinės globos įstaigomis, sudaryti bendradarbiavimo sutartis, plėtoti ir įgyvendinti veiklas įstaigų gyventojų aktyvumui skatinti, įstaigos darbuotojų gerosios patirties sklaidai stiprinti. Liepos 14 d. vyko Elektrėnų ir Seredžiaus socialinės globos namų darbuotojų susitikimas, kurio metu aptarėme pagrindinius socialinės globos įstaigų veiklos klausimus,  pasidalijome gerąja darbo patirtimi, numatėme tolimesnius bendradarbiavimo tikslus ir eigą. Seredžiaus socialinės globos namai neseniai atšventė savo 25 m. jubiliejų,  įstaigos direktorius Zigmas Zakaras pasidžiaugė nuveiktais darbais, parodė kaip atrodo atsinaujinusi  įstaiga, papasakojo apie teikiamas paslaugas ir  jų kokybę. Darbuotojų susitikimai, pasidalijimas mintimis ir turima darbo patirtimi  yra naudinga abiejų įstaigų darbuotojams, nes  patirtis  yra viena iš pagrindinių žmogaus gyvenimo vertybių. Džiaugiamės, kad Lietuvoje yra užtikrinta ori ir graži senatvė tiems, kuriems labiausiai reikalinga mūsų pagalba.

                                                                                    Elektrėnų socialinės globos namų

                                                                                    direktorė Danutė Suchockienė

]]>
3662 Tue, 24 July 2018 04:07:51
Pakalniškių vaikų dienos centras                Elektrėnų socialinės globos namai, vykdydami Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą „Ištieskime šeimai pagalbos ranką“, organizuoja socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas vaikams vaikų dienos centre Pakalniškėse. Kadangi centrą lanko įvairaus amžiaus vaikai, todėl mažesniems nusprendėme įrengti naują smėlio dėžę, kad būnant  lauke, vaikučiai galėtų pasirinkti įvairesnius  žaidimus bei užsiėmimus.

]]>
3630 Tue, 03 July 2018 08:07:13
IŠVYKA Į ANGELŲ KALVĄ               Birželio 27 d. globos namų gyventojų grupelė aplankė netoli Trakų miesto, plačios visuomenės reikmėms skirtą dvasingumo puoselėjimo vietą – Angelų kalvą.

            Užimtumo specialistė Joana R. gyventojams papasakojo Angelų kalvos legendą. Kuo Angelų kalva nepaprasta? Nuo jos gali išvysti didingiausius Trakų miesto statinius – Trakų pilį, Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčią ir Švč. Dievo Motinos Gimimo cerkvę. Žvelgiant iš paukščio skrydžio į Galvės ežeryną, jis primena sparnus išskleidusį angelą: Galvės, Bernardinų – Lukos ir Totoriškių ežerą sudaro angelo kūną ir kojas, Skaisčio ir Akmenos ežerai – išskleistus sparnus, o Angelų kalva atsiduria angelo galvos vietoje. 2009 m. Lietuvos Tūkstantmečiui ir Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios 600 m. jubiliejams įprasminti įkurta sakrali erdvė, puošiama didingomis ąžuolinėmis angelų skulptūromis, sukurtomis žymiausių Lietuvos medžio drožėjų. Čia kiekvienas atvykęs gali dvasingai leisti laisvalaikį, patikėti angelams savo maldas.

           Globos namų gyventojai pasirinko angelus prie kurių paliko savo mažuosius angeliukus. Savarankiško gyvenimo namų gyventoja Ramunė savo angeliuką paskyrė Dėkingumo angelui, Atjautos angelui paaukojo angeliuką gyventoja Nijolė, senatvės angelą savuoju angeliuku papuošė gyventoja Vanda. Sveikatos angelą pasirinko vienas pirmųjų globos namų gyventojas Arūnas, padedamas socialinio darbuotojo padėjėjos, jam paskyrė savo angeliuką. Pasivaikščioję Angelų kalvoje, pasigrožėję Trakų pilies panorama, gerai nusiteikę grįžome į globos namus.

           „ Lai gausėja angelai kalvoje, saugo jie Trakus ir visą Lietuvą ir skleidžia meilę ir gerumą“...

]]>
3626 Fri, 29 June 2018 07:06:05
VASAROS IŠVYKA Gražų birželio 15 dienos rytą kartu su gyventojais išvykome prie Elektrėnų marių. Pasivaikščiojome atsinaujinusiu Elektrėnų marių pakrantės taku.  Pasigrožėjome Elektrėnų mariomis bei Elektrėnų žiburiais vadinamais Lietuvos elektrinės bokštais. Užimtumo specialistė J. Ramanauskienė gyventojus pavaišino ledais, kuriuos valgydami gyventojai džiaugėsi atsinaujinančiu savo miestu. Vėliau vykome pasigrožėti  Abromiškių dvaru, pakeliui apžvelgdami Elektrėnuose esančius statinius – Elektrėnų ledo rūmus, Elektrėnų Šv. Mergelės Marijos Kankinių Karalienės bažnyčią ir t.t.  

                                                                  Socialinė darbuotoja Jolita Kubilienė

]]>
3604 Tue, 19 June 2018 04:06:20
„AVIVA LIETUVA“ Elektrėnų skyriaus darbuotojų talka              Kad pagražintų aplinką globos namų gyventojams, jau kelinti metai, atėjus pavasariui, „Aviva Lietuva“ savanoriai talkininkauja Elektrėnų socialinės globos namuose. Džiaugiamės jų geranoriškumu, vykdant savo projektą ir nuoširdžiai dėkojame darbuotojams už pagalbą.

 

Elektrėnų socialinės globos namų administracija

]]>
3534 Thu, 17 May 2018 08:05:38
Globos namų gyventojų ir darbuotojų ansamblio koncertas        Elektrėnų socialinės globos namų salėje susirinkę globos namų gyventojai ir darbuotojai klausėsi koncerto, skirto Motinos dienai. Dar nesenai susikūręs ansamblis, kurio vadovė - Joana Ramanauskienė, dirbanti šioje įstaigoje užimtumo specialiste, dovanojo visoms  mamoms dainas, kurios skambėjo ir tais laikais, kuomet dar buvome maži, ir dabar, kada jau nemaža metų našta gula ant  mūsų pečių. Gera nuotaika, sveikinimai ir dainos padeda pamiršti skausmą ir vienatvę. Džiaugiamės ansamblio vadovės iniciatyva, darbuotojų noru dalyvauti šioje veikloje ir gyventojų aktyvumu renkantis į repeticijas bei koncertuojant. Vasaros metu, numatėme išvyką su savo ansamblio pasirodymu į Kėdainių raj. socialinės globos įstaigas, su kuriomis esame pasirašę bendradarbiavimo sutartis.

                                                                                   Direktorė Danutė Suchockienė

]]>
3525 Tue, 15 May 2018 01:05:49
MOTINOS DIENOS ŠVENTĖ Mama – tai neišsenkančio gyvenimo versmė,

gegužio ir alyvos želmenio giesmė...

Todėl iš daugelio, tik šito žodžio saulę

rasos ir ašaros lašuos nešiausi ir nešuos...

ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

MOTINOS DIENOS ŠVENTĖ

           Gegužės pirmąjį sekmadienį visi sveikinome savo mamas. Moterys, kurios gyvena globos namuose, sekmadienį taip pat sulaukė sveikinimų iš juos aplankančių giminaičių, vaikų. Tačiau yra tokių mamų, kurios likę vienišos arba pamirštos savųjų, todėl gražią motinos dienos paminėjimo šventę surengėme pirmadienį globos namuose.  Šventėje dalyvavo globos namų, taip pat savarankiško gyvenimo namų padalinio ir Pakalniškių centro padalinio darbuotojai. Visos gyventojos  buvo pasveikintos, įteikta gėlių, palinkėta  sveikatos ir stiprybės. Skambėjo dainos, eilėraščiai apie patį svarbiausią žmogų – mamą.

                                                                                                                         Administracija

]]>
3516 Wed, 09 May 2018 12:05:47
DAROM 2018 (Pakalniškių centras)                     Švaros akcija „Darom 2018“ vyko ir Elektrėnų socialinės globos namų padalinyje – Pakalniškių centras, esančiame Pakalniškių k. Vievio sen., Elektrėnų  sav. Dauguma  darbuotojų  ir nemažas būrys čia gyvenančių gyventojų šeštadienį, visur  vykstant tradicinei pavasarinei  akcijai „Darom“,  dalyvavo talkoje, tvarkė   Pakalniškių centro teritoriją.

]]>
3495 Tue, 24 April 2018 04:04:48
DAROM 2018                Šeštadienį, balandžio 21d., Elektrėnų socialinės globos namų darbuotojai dalyvavo akcijoje „Darom 2018“. Kiekvienas kuris nori, kad aplinka, kurioje mes gyvename ir dirbame būtų graži, turi kažkuo prisidėti prie jos kūrimo. Kaip ir kasmet, į talką susirinko dauguma darbuotojų, taip pat dalyvavo jaunesni šios įstaigos gyventojai. Vieni tvarkė globos namų teritoriją, kiti už teritorijos ribų rinko šiukšles, šlavė takus. Džiaugiamės galėdami prisidėti prie bendro visų tikslo.

]]>
3494 Tue, 24 April 2018 04:04:26
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO ŠVENTĘ PASITINKANT      Elektrėnų socialinės globos namai iškilmingai pažymėjo Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio šventę. Į šventę susirinko dauguma globos namų, savarankiško gyvenimo namų padalinio gyventojai ir darbuotojai. Šalia svarbiausio Šimtmečio simbolio – tautinės vėliavos, sustoję sugiedojome Lietuvos himną. Globos namų gyventojai buvo pasveikinti su pačia reikšmingiausia Lietuvos istorijos data – vasario 16-ąja. Klausėmės  darbuotojų skaitomų eilių apie Lietuvą, globos namų gyventojų ir darbuotojų ansamblio koncerto.

 

]]>
3325 Thu, 15 February 2018 04:02:35
ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI ŠVENTĖ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ ATIDARYMO 5 METŲ SUKAKTĮ Elektrėnų socialinės globos namuose gruodžio 7 d. vyko šventinis renginys, skirtas savarankiško gyvenimo namų padalinio 5 m. sukakčiai paminėti. Šventė prasidėjo Globos namų himnu, kurį atliko globos namų gyventojų ir darbuotojų ansamblis,  vadovaujamas užimtumo specialistės Joanos Ramanauskienės. Renginyje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, kontrolės tarnybos vyriausioji specialistė Rita Trepeika,  kitų socialinių įstaigų vadovai. Svečiai pasveikino savarankiško gyvenimo namuose gyvenančius gyventojus, pasidžiaugė, kad per 5 gyvavimo metus, savarankiško gyvenimo namai tapo jaukesni, šiltesni, padėkojo už nepriekaištingą darbą visiems darbuotojams dirbantiems šioje įstaigoje. Šventinio renginio metu  globos namų direktorė Danutė Suchockienė padėkojo visam darbuotojų kolektyvui už komandinį darbą,  už šių namų šilumą ir jaukumą, už pagalbą tiems asmenims, kuriems šiuo metu jos labiausiai reikia. Už gerą darbą buvo  įteikti padėkos raštai tiesiogiai su savarankiško gyvenimo namų gyventojais dirbantiems darbuotojams: padalinio vadovei Stasei Zeniauskienei, socialinio darbuotojo padėjėjoms Ilonai Blažienei ir Aušrai Sletkevičienei. Lietuvos muzikų rėmimo fondas 5 m. savarankiško gyvenimo namų įkūrimo sukakties proga padovanojo visiems, susirinkusiems į šį renginį, koncertą „Dainuok, širdie, gyvenimą“. Visus dalyvius sujaudino iki širdies gelmių operos solistų Irenos Zelenkauskaitės ir Edgaro Davidovičiaus atliekami kūriniai. Renginys baigėsi prie šventinio stalo, kur ir gyventojai, ir darbuotojai, ir svečiai pasivaišino globos namų virėjų pagamintais užkandžiais ir tradiciniu tortu.

 

]]>
3157 Thu, 14 December 2017 04:12:13
PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ  

PRANEŠIMAS 

APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

 

 

Pranešame, kad Elektrėnų savivaldybės taryba 2017 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. V.TS-213 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRĄ“ sutiko, kad biudžetinė įstaiga Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras būtų reorganizuotas prijungimo būdu, prijungiant jį biudžetinės įstaigos Elektrėnų socialinės globos namų.

Pateikiame informaciją apie reorganizavimą:

1. Duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį biudžetinę įstaigą Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras:

1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

1.2. buveinė – Pakalniškių k., Vievio sen., Elektrėnai;

1.3. kodas 301732180;

1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą, – Juridinių asmenų registras.

2. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį Elektrėnų socialinės globos namai:

2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;;

2.2. buveinė – Taikos g. 13, Elektrėnai;

2.3. kodas 191808213;

2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą, – Juridinių asmenų registras.

3. Reorganizavimo būdas – Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras reorganizuojamas prijungimo būdu, prijungiant jį Elektrėnų socialinių globos namų, kuriems pereina visos Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro teisės ir pareigos.

4. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras.

5. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Elektrėnų socialinės globos namai, kurio pavadinimas po reorganizavimo lieka toks pats, buveinės adresas Taikos g. 13, Elektrėnai, kuris gali turėti padalinius.

6. Momentas, nuo kurio pasibaigiančios viešosios įstaigos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai, – 2018 m. sausio 1 d. 00.00 val.

7. Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro buveinėje nuo 2017 m. lapkričio 1 d. galima susipažinti su viešosios įstaigos reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios įstaigos nuostatų projektu ir reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais.

 

 

 

]]>
3034 Fri, 27 October 2017 09:10:03
Socialinio darbuotojo dienos minėjimas Rugsėjo 29 d. Elektrėnų socialinės globos namų darbuotojai dalyvavo socialinių darbuotojų dienos minėjime, vykusiame Elektrėnų miesto bibliotekos salėje. Renginio metu visus socialinius darbuotojus sveikino Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė ir kiti savivaldybės administracijos atstovai. Mero padėkomis už atsakingumą, pareigingumą, nepriekaištingą komandinį darbą, teikiant socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus bei suaugusiems asmenims su negalia, gyvenantiems Elektrėnų socialinės globos namuose, buvo apdovanota socialinė darbuotoja Inga Samuilienė ir socialinio darbuotojo padėjėja Rita Bigienė.

]]>
2982 Wed, 04 October 2017 11:10:04
ŠVENTINIS RENGINYS ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE     Rugsėjo 22 d. globos namuose vyko šventinis renginys, skirtas Elektrėnų socialinės globos namų 22 metų sukakčiai paminėti. 1995 m. rugsėjo 22 d. vyko šių namų atidarymas, tai buvo viena iš pirmųjų Lietuvoje atidarytų savivaldybinių globos įstaigų, skirtų senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Prieš dvejus metus šventėme šių namų 20 metų jubiliejų, šiemet pažymėjome 22 metų sukaktį. Kiekvienais metais pažymime šią dieną, nes tai įstaiga, tapusi žmonių, kurie čia gyvena, savais namais ir ta diena dabar yra pagrindinė jų šventė. Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo pavaduotoja Vilija Kaškelevičienė ir vyriausioji specialistė Asta Vitkauskienė pasveikino globos namų gyventojus ir darbuotojus su švente, pasidžiaugė mūsų jaukiais ir šviesiais namais, darniu kolektyvu, palinkėjo  sveikatos, sėkmės ir ramybės. Prisiminėme pirmuosius gyventojus ir pirmuosius darbuotojus, kaip buvo kuriama ir puoselėjama ši įstaiga. Šiuo metu, iš pačių pirmųjų gyventojų, globos namuose gyvena tik vienas – Leonidas Malodzikovas, tačiau darbuotojai, kad ir koks tai būtų sudėtingas ir nelengvas darbas, dirba beveik visi. Tai Vida Gudaitienė, Ona Sokolova, Elena Laurinaitienė, Genė Gaidauskienė, Nijolė Černiauskienė. Šventės metu buvo pagerbtas gyventojas Jonas Antanavičius, švenčiantis 70 – ies metų jubiliejų, kuriam buvo palinkėta sveikatos, santarvės, ramybės ir dar ilgų gyvenimo metų. Kadangi rugsėjo 27 d. minima socialinių darbuotojų diena, globos namų direktorė Danutė Suchockienė pasveikino socialinius darbuotojus su šia profesine švente, padėkojo už gerą darbą, už bendravimą su žmonėmis, už norą padėti tiems, kuriems ši pagalba yra reikalinga. Mes džiaugiamės, kad turime gerą, darnų, beveik nesikeičiantį kolektyvą, kurio dėka ir sukūrėme jaukią, šiltą aplinką šiuose namuose. Dirbdami išmokome suprasti ne tik savo bėdas ir reikmes, bet visų pirma matyti tuos, kurie yra šalia, išmokome ištiesti ranką tiems, kuriems jos labai reikia, įgijome daug patirties dirbdami šį sunkų, bet kilnų darbą. Supratome, kad ir koks senas būtų žmogus, kiekvienas iš jų turi pagrindinę savo vertybę – didžiulę gyvenimo patirtį, kurią reikia gerbti, iš kurios galima labai daug ko pasimokyti. Darbas su senais ir negalią turinčiais žmonėmis yra sunkus ir atsakingas, tam reikia ir meilės, ir šilumos, ir kantrybės, o taip pat ir sveikatos. Globos namuose dirbančių žmonių širdyse turi būti daug šilumos ir meilės, nes didelę dalį jos tenka atiduoti čia gyvenantiems. Visi kartu, susėdę prie šventiškai papuoštų stalų, klausėmės Elektrėnų socialinės globos namų gyventojų ir darbuotojų ansamblio koncerto, skambėjo lietuvių liaudies dainos, eiles skaitė socialinio darbuotojo padėjėja Ona Sodaitienė. Ansambliui, kuris subūrė ir globos namų gyventojas ir darbuotojas, vadovauja užimtumo specialistė Joana Ramanauskienė. Globos namai turi savo himną, kurį sukūrė patys darbuotojai, himnas skamba kiekvienoje šventėje ar renginyje. Po koncerto ir sveikinimo žodžių vaišinomės globos namų virėjos iškeptu gardžiu tortu. Šventės pabaigoje uždegėme fejerverką ir visi sudainavome „Ilgiausių metų“.

                                                                                  Elektrėnų socialinės globos namų administracija

 

 

 

 

Nuotraukoje - Elektrėnų socialinės globos namų gyventojų ir darbuotojų ansamblis

]]>
2979 Mon, 02 October 2017 10:10:28
Vievio kelių muziejus Dar nesubjurus rudeniškiems orams, globos namų gyventojams organizavome ekskursiją į Vievio kelių muziejų. Likome nustebinti daugybe įdomių eksponatų, nuo žvėrių iškamšų iki senų kompiuterių ir radijų. Akį patraukė senesnių laikų lengvųjų automobilių kolekcija, kelio darbų technika, darbo įrankiai, nuotraukos. Gyventojai su šypsena prisiminė tuos laikus, kai ir patiems teko vairuoti vieną kitą susisiekimo priemonę.

]]>
2937 Tue, 12 September 2017 08:09:58
Išvyka į Guronis Baigiantis vasarai, Elektrėnų socialinės globos namų padalinio savarankiško gyvenimo namų  gyventojai aplankė Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškę Guronyse. Likome sužavėti penkiomis Rožinio slėpinių kelio koplytėlėmis su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas  bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius ir Švč. Mergelės Marijos statula, koplyčia. Spalio mėnesį atvykę piligrimai čia kalba rožinį. Pietinėje dalyje stovi rekolekcijų namai. Akį džiugino gražus kraštovaizdis, lydėjo gera nuotaika.Baigiantis vasarai, Elektrėnų socialinės globos namų padalinio savarankiško gyvenimo namų  gyventojai aplankė Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškę Guronyse. Likome sužavėti penkiomis Rožinio slėpinių kelio koplytėlėmis su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas  bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius ir Švč. Mergelės Marijos statula, koplyčia. Spalio mėnesį atvykę piligrimai čia kalba rožinį. Pietinėje dalyje stovi rekolekcijų namai. Akį džiugino gražus kraštovaizdis, lydėjo gera nuotaika.

]]>
2923 Mon, 04 September 2017 05:09:53
Darbuotojų ekskursija į Anykščius Rugpjūčio 15 d. Elektrėnų socialinės globos namų darbuotojai vyko į ekskursiją po Anykščius. Aplankėme čia esančius muziejus, bažnyčią, Lajų taką, dalyvavome Žolinių šventėje, grožėjomės kitomis įžymiomis vietomis.

]]>
2893 Mon, 21 August 2017 03:08:21
Globos namų gyventojų darbinė veikla Vasaros metu Elektrėnų socialinės globos namų gyventojai mėgsta daugiau laisvo laiko praleisti gamtoje, kur organizuojami  sportiniai žaidimai, darbinis užimtumas ir kiti laisvalaikio užsiėmimai.  Neabejingi švarai ir tvarkai, kartu su  darbuotojais jie padeda tvarkyti globos namų aplinką. Užimtumas viena iš priemonių, kuri suteikia gyventojams galimybę būti  reikšmingiems ir reikalingiems. Darbinė veikla organizuojama siekiant užtikrinti ir skatinti  gyventojų savarankiškumą bei palaikyti  darbinius įgūdžius.

 

]]>
2871 Fri, 11 August 2017 08:08:58
Rytinė mankšta Vasaros rytas įstaigos gyventojams, kurie gali vaikščioti arba važiuoti vežimėliu, dažnai prasideda mankšta po atviru dangumi. Džiaugiamės turėdami uždarą kiemelį, kuris atsirado šalia pastačius savarankiško gyvenimo namų pastatą, jis sujungtas su globos namais, todėl dabar turime privačią erdvę kur šiltu oru galime daryti mankštą, vesti renginius, ilsėtis.

]]>
2874 Fri, 11 August 2017 08:08:43
Žaidžiame SMIGINĮ Vilniaus smiginio klubas VILNIAUS LEGIONAS padovanojo Elektrėnų socialinės globos namams smiginio lentą ir kitą reikalingą šio sportinio žaidimo atributiką.  Smiginis – taiklumo žaidimas, kai į apvalų ant sienos kabantį taikinį  svaidomos strėlės, pagal taisykles skaičiuojami taškai. Globos namuose smiginio lentoje pritvirtinti taikiniai  taip, kad galėtų žaisti tiek stovintis, tiek sėdintis neįgaliojo vežimėlyje. Gyventojai greitai pamėgo šį žaidimą, mielai dalyvauja varžybose su savarankiško gyvenimo namų gyventojais.

]]>
2873 Fri, 11 August 2017 08:08:42
Išvyka prie Elektrėnų marių Rugpjūtis nudžiugino šiltu ir saulėtu oru, todėl atšilus orams, leidomės į išvyką prie Elektrėnų marių. Pasigrožėjome puikiu gamtos vaizdu, palesinome gulbių šeimyną, pakvėpavome grynu oru. Dauguma gyventojų yra  vietiniai, todėl  prisiminė kaip buvo statomi Elektrėnai, kaip bėgant metams, keitėsi ir gražėjo miestas. Linksmai šnekučiuojantis pasukome link savo globos namų.

]]>
2872 Fri, 11 August 2017 08:08:09
Paminėjome 70 metų sukaktį Globos namų darbuotojų ir gyventojų ansamblis sudainavo „Ilgiausių metų“ globos namuose gyvenančiai  Bronei Tamilovai, švenčiančiai savo 70-ies metų jubiliejų. Į salę susirinko šventiškai pasipuošę globos namų gyventojai ir tie žmonės, kurie visuomet yra šalia, kurie padeda negalios ir senatvės paliestiems žmonėms. Smagu matyti globos namų gyventojus sėdinčius prie vieno stalo, besišnekučiuojančius vieni su kitais, geriančius arbatą ar valgančius šventinį tortą.  Jie nesijaučia vieniši ar svetimi, tai šeima, kurią subūrė darnus darbuotojų kolektyvas, kurioje kiekvienas gyventojas  yra savas ir be galo svarbus. Jubilijatei, kuri globos namuose gyvena jau daugiau kaip  17 metų,  padovanojome gėlių puokštę ir prisiminimo dovanėlę.

]]>
2861 Tue, 01 August 2017 10:08:26
ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“  ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“

 

2017 m. birželio 1 d. pasirašyta iš Europos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojama projekto „Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ (toliau projektas), projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0007, sutartis (toliau sutartis) tarp VšĮ Centrinės projektų valdymo agentūros ir Elektrėnų savivaldybės administracijos. Projektas atitinka 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonės Nr. 08.1.1-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ tikslus. Pagal sutartį projektui skiriamas finansavimas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Elektrėnų savivaldybės lėšų. Elektrėnų savivaldybės administracijos projekto partneris – Elektrėnų socialinės globos namai.

Įgyvendinamas projekto tikslas yra plėsti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia bei socialinės rizikos asmenims Elektrėnų savivaldybėje. Projekto tikslui pasiekti numatomi darbai:

- nenaudojamų patalpų, esančių Elektrėnų socialinės globos namuose, adresas: Taikos g. 13, Elektrėnai, kapitalinis remontas, pritaikant patalpas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugoms teikti;

- dalies Elektrėnų socialinės globos namų pastato rekonstravimas, adresas: Taikos g. 13, Elektrėnai, pritaikant suaugusiems socialinės rizikos asmenims paslaugoms teikti.

Įgyvendinamas projektas prisidės prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.4.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir Vilniaus regiono plėtros plano 2014–2020 m., patvirtinto Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 51/1S-22, 2 prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė“ 2.1. tikslo „Pagrinti gyvenimo kokybę, sudarant sąlygas ekonominio augimo naudą pajusti visiems regiono gyventojams“ 2.1.3. uždavinio „Optimizuoti viešųjų ir socialinių paslaugų infrastruktūrą ir turinį, prisitaikant prie besikeičiančių regiono gyventojų poreikių“ 2.1.3.2. priemonės „Socialinių paslaugų efektyvumo didinimas“ 2.1.3.2.9. veiksmo „Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ įgyvendinimo.

Projekto įgyvendinimo metu, atliekant rekonstravimo ir kapitalinio remonto darbus, bus laikomasi universalaus dizaino principų, o siekiant teikti kokybiškas socialines paslaugas, numatoma įsigyti paslaugoms teikti būtiną įrangą ir baldus.

Projektą numatyta įgyvendinti iki 2019 m. lapkričio 30 d.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Elektrėnų savivaldybės biudžeto lėšomis.

Pilna versija

 

 

Elektrėnų savivaldybės administracija

]]>
2784 Wed, 14 June 2017 02:06:27
Naujo leidinio pristatymas globos namų gyventojams             Elektrėnų socialinės globos namai kaip ir kasmet išleido leidinį apie globos namų kasdieninį gyvenimą ir veiklą 2016 metais. Socialiniai darbuotojai gyventojams pristatė leidinuką, aptarė svarbiausius įvykius. Globos namuose siekiama užtikrinti kokybišką socialinių paslaugų teikimą. Gyventojų gyvenimo kokybė didele dalimi priklauso ir nuo kasdieninės veiklos. Kuo veikla aktyvesnė, įvairesnė, tuo gyvenimas tampa kokybiškesnis. Dauguma darbuotojų dirba nuo globos namų atidarymo, tačiau visada džiugu kai kolektyvas pasipildo naujais, jaunais darbuotojais. Leidinį mielai skaito patys globos namų gyventojai ir juos lankantys artimieji.

]]>
2577 Wed, 29 March 2017 04:03:37
Užgavėnės UŽGAVĖNĖS

 

Žiema, žiema, bėk iš kiemo!

Šalta žiema šalin eina,

Jau pavasaris ateina!

 

 

Užgavėnės – žiemos šventė, kurios paskirtis – išvyti žiemą, prisišaukti pavasarį. Per Užgavėnes svarbią vietą užima vaidinimai ir šokiai. Vienas iš svarbiausių Užgavėnių papročių – dėvėti kaukes, persirengti raganomis. Globos namų gyventojai ir darbuotojai surengė teatralizuotą žiemos išvarymo vaidinimą. Buvo dainuojamos dainos, vyko kova tarp lašininio ir kanapinio, deginome morę. Po smagių šėlionių, ragavome gardžius virėjos iškeptus blynus, gėrėme arbatą. 

]]>
2505 Fri, 03 March 2017 08:03:11
Dievo gailestingumo vainikėlis             Dievo gailestingumas nuo amžių pradžios mūsų laukia kaip neatlygintina, slėpininga dovana. Mūsų širdis užgauna žmogiškas pyktis, abejingumas, o sušildo gerumas, atlaidumas, susitaikymas. Vasario mėnesį, globos namų gyventojų pageidavimu, kiekvieną dieną 15 val. globos namų koplyčioje kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis. Vainikėliu raginama prašyti gailestingumo sau ir kitiems žmonėms. Bendra malda mus ugdo, vienija, jos metu mes dalijamės savo tikėjimu ir savo vidumi tampame geresni, pakantesni šalia esantiems.

 

]]>
2471 Mon, 20 February 2017 09:02:57
Vasario 16                Vasario 16-oji  -  Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Tai nacionalinė šventė, skirta 1918m. Lietuvos Tarybos signatarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminėti. Vasario 15d. Elektrėnų socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai šią šventę pasitiko giedodami Lietuvos himną. 

]]>
2472 Mon, 20 February 2017 09:02:50
Duonos diena               Vasario 5 diena  nuo seno minima kaip Šv. Agotos diena, Duonos diena. Elektrėnų socialinės globos namų darbuotojai organizavo globos namų ir savarankiško gyvenimo namų padalinio  gyventojų šventinę popietę. Socialinės darbuotojos ir užimtumo specialistė papasakojo apie duonos kepimo, jos  šventinimo papročius senovėje, pagarbą duonai. Visi draugiškai susėdę prie bendro stalo vaišinosi įvairaus skonio duona, pyragais. Gyventojai prisiminė savo gyvenimą, vaikystę, kaip tėvai mokė duonelę tausoti, kad sau ir svečiui užtektų.

]]>
2438 Tue, 07 February 2017 02:02:46
Svečiuose patys mažiausieji Svečiuose patys mažiausieji

Jau ne pirmi metai per gražiausias žiemos šventes Elektrėnų vaikų mokyklos-darželio „Žiogelis“ auklėtiniai, vadovaujami muzikos vadovės Janinos Bajorinienės, aplanko globos namų gyventojus, parodo jiems šventinę dainelių, šokių ir eilėraštukų programėlę. Darželinukai šoko šiuolaikiškus ir senelių jaunystės šokius, tuo primindami, kad nors dabar turėdami ir gana didelę metų naštą, kažkada visi buvome jauni...Tai patys mažiausi vaikučiai, kurie savo nuoširdžiu pasirodymu sujaudino visus globos namų gyventojus, o kuomet angelo sparneliais pasipuošusi Neila palietė kiekvieno senelio ranką, ašara nuriedėjo visų čia susirinkusiųjų skruostais. Globos namų pastate, kuriame prieš 20 su virš metų atgal buvo vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“, vėl skambėjo vaikų juokas ir dainos.

]]>
2408 Tue, 17 January 2017 04:01:32
Naujametinė šventė Pamaloninti dovanėlėmis bei linksma programa globos namų gyventojai sulaukė ir  Kalėdų Senelio. Daug linksmų emocijų, džiaugsmo suteikė šiltas senelio bendravimas su visais šventės dalyviais.  Kaip ir kasmet senelis šaltis atnešė maišą dovanėlių, visi noriai kalbėjo, dėkojo už įteiktas dovanėles, kai kurie net eilėraštį padeklamavo. Dėkojame už šilumą, kurią padovanojote tiems, kurie  čia gyvena  ir šiuos namus jau vadina savo namais. 

]]>
2390 Fri, 06 January 2017 11:01:59
Marijonos Jurevičiūtės 90-ies metų jubiliejus Gruodžio mėnesį paminėtas globos namuose gyvenančios Marijonos Jurevičiūtės garbingas 90-ies metų Jubiliejus. Močiutė buvo pasveikinta globos namų gyventojų ir darbuotojų vardu, uždegtas fejerverkas, įteikta dovanėlė ir, padedant senjorų kolektyvui, sudainuota ilgiausių metų. 

]]>
2389 Fri, 06 January 2017 11:01:57
Kalėdų šventė Globos namų gyventojus  aplankė ne tik mažieji, bet ir suaugusių senjorų kolektyvas, jų eilės, dainos ir šokiai  sukvietė į šventę ne tik globos namų bet ir savarankiško gyvenimo namų padalinio gyventojus. 

]]>
2388 Fri, 06 January 2017 11:01:56
Globos namų gyventojus sveikina mažieji Jau tradicija tapo Elektrėnų švietimo centro organizuojama Kalėdinė šventė. Elektrėnų ir Vievio meno mokyklos mokinių  pasirodymai ir dovanėlės pradžiugino čia gyvenančius  senelius ir kitus gyventojus.

]]>
2387 Fri, 06 January 2017 11:01:55
Kūčių vakarienė Laikydamiesi mūsų senolių ir tėvų papročių, kiekvienais metais  gyventojai susėda prie bendro kūčių stalo, kur patiekalus šventinei vakarienei ruošia globos namų virėjos. Kūčių vakarienė prasideda Šventojo rašto skaitymu, malda ir kalėdaičio pasidalijimu. Vėliau valgomi įvairūs patiekalai, bendraujama vieni kitiems linkit sveikatos, atsiprašant jeigu kas nors suklydo ar užgavo  kitą.

]]>
2386 Fri, 06 January 2017 11:01:10
Kalėdų belaukiant Atėjus žiemos šventėms, kaip ir kasmet Elektrėnų socialinės globos namus aplankė gausus būrys svečių, norinčių praskaidrinti čia gyvenančių kasdienybę, įnešti giedros nuotaikos. Ąžuolyno gimnazijos mokiniai paruošė  programėlę bei savo rankų darbo dovanėles ir pirmieji atvyko pasveikinti globos namuose gyvenančių gyventojų.

]]>
2385 Fri, 06 January 2017 11:01:00
Advento laikotarpis Elektrėnų socialinės globos namuose advento laikotarpiu vyravo rimties, susikaupimo ir laukimo nuotaikos. Gruodžio 15 d. globos namų koplyčioje Vikaras Laurynas Visockas laikė Šv. Mišias. Šis  laikotarpis, kada visi laukiame švenčių, ir yra tam, kad stabtelėtume, skirtume kuo daugiau laiko mums brangiems žmonėms, pasidalintume tuo ką turime ir skleistume gerumą vieni kitiems.  

]]>
2384 Fri, 06 January 2017 00:01:00
TARPTAUTINĘ NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENĄ MININT TARPTAUTINĘ NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENĄ MININT

 

 

             Gruodžio 2 d. Elektrėnų socialinės globos namuose buvo paminėta Tarptautinė neįgaliųjų žmonių diena. Atjauta, rūpestis ir pagalba – tai pagrindiniai dalykai į ką kreipiamas dėmesys dirbant su neįgaliais. Visiems reikia nuoširdaus bendravimo, o bendrystė suteikia džiaugsmo, pasitikėjimo savimi. Į renginį rinkosi ir savarankiško gyvenimo namų padalinio gyventojai. Šventė prasidėjo globos namų gyventojų ir darbuotojų ansamblio koncertiniu pasirodymu. Vadovaujant užimtumo specialistei Joanai Ramanauskienei, skambėjo žinomos ir naujos dainos. Tai suteikė džiaugsmo ir šilumos visiems žiūrovams ir patiems atlikėjams. Vėliau gyventojai žaidė smiginį, boulingą, vyko šaškių ir šachmatų turnyras. Nugalėtojai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis. Susirinkę prie vaišių stalo visi bendravo, dalinosi įspūdžiais. Visą dieną juos lydėjo gera nuotaika.

]]>
2283 Fri, 02 December 2016 00:12:00
SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ DIENA 

 

Reikia žmonių – įdirbti žemei ir išauginti duonai,

Reikia žmonių – pastatyti namams ir užkurti ugniai,

Reikia žmonių – užgydyti žaizdoms, negaliai nugalėti,

Reikia žmonių - padėti kitiems, dalyti rankų ir širdies šilumą...

 

             Rugsėjo 27 d. – Lietuvos socialinių darbuotojų diena. Šios profesinės šventės proga Elektrėnų socialinės globos namų direktorė pasveikino visą globos namų darbuotojų kolektyvą, padėkojo už kilnų ir pasiaukojamą darbą, už pagalbą, pagarbą ir meilę žmogui, palinkėjo sveikatos, stiprybės, geros kloties ir kantrybės jų sunkiame, tačiau labai reikalingame darbe.

]]>
2282 Tue, 27 September 2016 00:09:00
RUGSĖJO 22 – OSIOS ŠVENTĖ ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE RUGSĖJO 22 – OSIOS ŠVENTĖ ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

 

             Prieš 21 metus, 1995 m. rugsėjo 22 d. vyko Elektrėnų socialinės globos namų atidarymas. 1992 m. buvo uždarytas vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ ir pradėjus rekonstruoti pastatą, nuspręsta čia įkurti žmonių su negalia ir senyvo amžiaus žmonių globos namus. Trejus metus vyko rekonstrukcijos darbai. Ir 1995 rugsėjo 22 d. buvo atidaryti ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI. Tuo metu Lietuvoje dar tik kūrėsi savivaldybinės globos įstaigos ir mes buvome vieni iš pirmųjų. Daug darbo įdėta pačių pirmųjų šios įstaigos darbuotojų, atliekant paruošiamuosius gyventojų priėmimo, baldų apstatymo, valymo bei aplinkos tvarkymo darbus. Viskas buvo padaryta pačių darbuotojų rankomis. Reikėjo patiems galvoti kaip sukurti jaukią, gražią, patogią aplinką, nes šie namai buvo vieni iš pirmųjų savivaldybinių globos įstaigų Lietuvoje, teikiančių socialines paslaugas senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims. Rugsėjo 22 d., tuometinis Trakų rajono meras Kęstutis Vaitukaitis, perkirpo įstaigos atidarymo juostelę, globos namus palaimino ir pašventino Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras Jonas Jonys. Kiekvienais metais socialinės globos namai pažymi šią dieną. Prieš 21 metus į globos namus nedrąsiai atėjo pirmieji penki Trakų rajono gyventojai: Brazių šeima, mama ir sūnus Malodzikovai, Angelė Janavičiūtė. Kadangi dauguma gyventojų jau tuomet buvo garbaus amžiaus, šiandieną iš jų mūsų namuose gyvena tik vienas - Leonidas Malodzikovas. Šiuo metu mūsų namuose gyvena 40 Elektrėnų savivaldybės gyventojų. Įstaigoje nuo 2012 m. įsteigtas savarankiško gyvenimo namų padalinys. Šiuo metu čia gyvena 24 asmenys, jų amžius įvairus: vyriausiam gyventojui 81-eri, jauniausiam – 18 metų. Kadangi čia gyvenančių asmenų amžius yra gana įvairus, taip pat gyvena dvi šeimos, turinčios mažamečių vaikų, todėl ir jų poreikiai yra įvairūs. Vieniems reikia ramybės ir daugiau pagalbos čia dirbančių darbuotojų, kitiems, kurie turi darbą, arba kiekvieną dieną eina į užsiėmimus paramos šeimai tarnyboje, arba užsiima veikla Neįgaliųjų draugijoje – mažiau. Metų skirtumas netrukdo gyventi po vienu stogu, užsiimti mėgstama veikla, bendrauti. Su savarankiško gyvenimo namų gyventojais bendraujama individualiai, norintys įjungiami į bendrą globos namų veiklą, kultūrinius renginius. Šventės metu buvo pagerbti globos namų gyventojai, švenčiantys savo jubiliejinius gimtadienius. Tai: Marija Petravičienė – švenčianti 80 metų jubiliejų ir Leonidas Malodzikovas - 70-ies metų jubiliejų. Ramybės, santarvės, meilės ir pagarbos vieni kitiems, sveikatos ir dar ilgų gyvenimo metų palinkėjome mūsų jubiliatams. Uždegėme jubiliejines žvakutes, gyventojai vaišinosi dideliu, globos namų virėjų pagamintu šventiniu tortu. Skambėjo Elektrėnų ansamblio „Dubija“ sveikinimai ir dainos.

]]>
2281 Thu, 22 September 2016 00:09:00
GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ JUBILIEJINIAI GIMTADIENIAI GLOBOS NAMŲ GYVENTOJŲ JUBILIEJINIAI GIMTADIENIAI

 

Branginkime gyvenimą ir tuos, kurie jame

Įspaudžia nuoskaudas ar šilumą palieka atminty...

Šypsokimės gyvenimui ir jis atsilieps,

Sumenkindamas priešus ir palaimindamas svajones.

Mylėkime gyvenimą už tai, kad jis yra,

Mylėkime tiesiog, kad esame jame.

 

          Kiekvieno žmogaus gyvenimo saulė, bėgant metams, krypsta vakarop... Nesvarbu ar ji yra pusiaukelėje, ar jau antroje gyvenimo tarpsnio pusėje, turime sustoti ir pamąstyti ką gero mes padarėme šiame kelyje ir kiek dar galime padaryti, kad neliktume kam nors skolingi, ką nors užgavę, kad iš mūsų patirties galėtų pasimokyti kiti. Birželio 7d. Elektrėnų socialinės globos namuose vyko šventė, skirta trijų globos namų gyventojų jubiliejams pažymėti:

MARGARITOS GIRIČ     70 metų jubiliejus

ALGIRDO ARLAUSKO    80 metų jubiliejus

JUOZO ROSLEKO         80 metų jubiliejus

         Gyventojai susirinko prie šventiškai papuoštų stalų globos namų kiemelyje, skambėjo Elektrėnų Neįgaliųjų draugijos ansamblio „Žara“ sveikinimai ir dainos. Jubiliatus pasveikino Elektrėnų savivaldybės socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, Elektrėnų globos namų administracija bei gyventojai, palinkėjo ramybės, santarvės, meilės ir pagarbos vieni kitiems, sveikatos ir ilgų gyvenimo metų. Buvo įteiktos gimtadienio dovanėlės, gėlių puokštės. Šie garbaus amžiaus sulaukę žmonės gyvena globos namuose, jie atvykę iš įvairių vietovių, skirtingi tiek šeimynine padėtimi, tiek fiziniu pajėgumu, sveikatos stoviu.  Jų gyvenimas pasisuko taip, kad pablogėjus sveikatai nebegali gyventi vieni, reikalinga atjauta, rūpestis ir pagalba.  Mes gerbiame šių žmonių  nugyventą amžių, didžiulę gyvenimo  patirtį ir stengiamės sudaryti tokias sąlygas, kad jie būtų saugūs, nesijaustų vieniši ir galėtų oriai sulaukti dar didesnio jubiliejaus.

]]>
2280 Tue, 07 June 2016 00:06:00
Įstaigos 20 metų veiklos sukaktis                  Prieš 20 metų į  globos namus  atėjo pirmieji penki  Trakų rajono gyventojai. Kadangi dauguma gyventojų jau tuomet buvo garbaus amžiaus, šiandieną iš jų mūsų  namuose gyvena tik vienas.  Šiuo metu Elektrėnų socialinės globos namuose   40 Elektrėnų savivaldybės gyventojų. 2015m. rugsėjo 22d. šie namai pažymėjo 20  metų jubiliejų. Tai vienintelė stacionari įstaiga  mūsų savivaldybėje, teikianti paslaugas senyvo amžiaus bei neįgaliems mūsų savivaldybėje gyvenantiems asmenims,  todėl, atsižvelgiant į esamą gyventojų skaičių  ir į gyventojų senėjimo procesą, taip pat į socialinio darbo vystymosi tendencijas bei teikiamų paslaugų plėtrą bei kokybės ir efektyvumo gerinimą, poreikis šioms teikiamoms paslaugoms didėja.  Socialinės globos namai teikia trumpalaikę ir ilgalaikę globą vienišiems, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina priežiūra ir slauga, kai jie patys negali savimi pasirūpinti, gyventi savarankiškai ar neturi gyvenamo būsto.  Teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos, kurių tikslas - tenkinti asmens gyvybinius poreikius, teikiant kompleksinę pagalbą, visapusiškai palaikyti ir skatinti jų savarankiškumą, ugdyti  gebėjimą pasirūpinti savimi. Įstaiga turi bendrosios praktikos slaugos licenciją ir licenciją socialinei globai teikti senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Mūsų įstaiga atitinka  reikalavimus, kurie yra keliami socialinės globos įstaigoms, todėl džiaugiamės galėdami padėti žmonėms, kuriems reikalinga mūsų pagalba. Šiuo metu taip pat yra norinčių  apsigyventi globos namuose. Vyriausiam globos namų gyventojui – 91, jauniausiam 26 metai. Metų skirtumas  netrukdo gyventi po vienu stogu, užsiimti mėgstama veikla, bendrauti.  Su gyventojais bendraujama individualiai, taip pat jie yra įjungiami į bendrą veiklą, į bendrą gyvenimą.   Globos namų socialiniai darbuotojai,  organizuoja darbinę, kultūrinę, sportinę veiklą, teikiamos socialinės, medicininės, religinės paslaugos, švenčiamos įvairios šventės, gyventojų jubiliejiniai gimtadieniai, susitikimai su mokiniais, artimaisiais. Teikiamos asmens sveikatos priežiūros, slaugos paslaugos asmenims su sunkia negalia.   Globos namų administracijos pagalba,  sutelkiant visus darbuotojus į draugišką  bendrą komandą,  organizuojamas  paslaugų teikimas senyvo amžiaus bei neįgaliems globos namų gyventojams. Mes džiaugiamės, kad turime gerą, darnų , beveik nesikeičiantį darbuotojų kolektyvą, atėję nauji,  greitai  įsijungia į mūsų komandą ir gerai atlieka savo pareigas, stengiasi suprasti, padėti čia gyvenantiems globos namų gyventojams.  Komandinio  darbo dėka sukūrėme jaukią, šiltą aplinką šiuose namuose.  Išmokome suprasti ne tik savo bėdas ir reikmes, bet ir tų, kurie yra  šalia, išmokome ištiesti ranką tiems, kuriems jos labai reikia, įgijome didelės patirties dirbant šį sunkų, bet kilnų darbą. Supratome, kad ir koks senas bebūtų žmogus, kiekvienas iš jų turi pagrindinę savo vertybę – didžiulę gyvenimo patirtį, kurią reikia gerbti, iš kurios galima daug ko pasimokyti. Darbas su senais bei neįgaliais žmonėmis tikrai yra sunkus, tam reikia ir meilės ir šilumos ir kantrybės, o taip pat ir sveikatos. Globos namuose  dirbančių žmonių širdyse  turi būti daug šilumos ir meilės, nes didelę  dalį jos tenka atiduoti čia gyvenantiems . Šiuo metu globos namuose dirba 23 darbuotojai. Visi jie nusipelnė pagyrimo ir didelės  padėkos, nes nėra tokių,  kuriems nerūpėtų žmogus. 20  metų  jubiliejaus proga Elektrėnų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už globos namų gyventojus ir darbuotojus. Šventėje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės administracija, socialinės paramos skyriaus atstovai,  įstaigų vadovai iš Elektrėnų ir kolegos iš kitų socialinės globos įstaigų.  Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis jubiliejaus proga pasveikino visus darbuotojus, buvo įteiktos padėkos už gerą, ilgametį ir nuoširdų darbą.  Nuoširdžiai dėkojame visiems darbuotojams  už gerą darbą,  ištvermę,  pagarbą ir meilę žmogui, už norą padėti tiems, kuriems labiausiai reikalinga  pagalba.  Ačiū jums, kad buvote, kad esate visą šį  laiką kartu, kad esate šalia tų žmonių, kuriems esate labiausiai reikalingi.

 

 

]]>
1551 Tue, 12 January 2016 02:01:19
2015 m. Naujų metų šventė              2015m. gruodžio 28d. Elektrėnų socialinės globos namuose vyko Naujametinė šventė. Globos namų gyventojus  pasveikino globos namų direktorė, palinkėjo stiprios sveikatos, dvasinės ramybės ir ilgų gyvenimo metų. Gyventojus pradžiugino Elektrėnų parapijos Carito bendruomenės koncertas, šilti svečių palinkėjimai, asmeninės dovanėlės. Po koncerto, susėdę prie šventinio stalo  globos namų gyventojai sulaukė ir Kalėdų senelio, kuris kiekvienam atnešė po dovanėlę. Susirinkę prie šventinio stalo susimąstėme: dar vieneri metai atsisveikino su mumis, nusinešdami džiaugsmą ir liūdesį, svajones ir malonias staigmenas. vv

]]>
1548 Tue, 12 January 2016 01:01:03
Tarptautinė neįgaliųjų diena               Gruodžio 3d. , minint Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną, Elektrėnų  globos namai pažymėjo 3m. savarankiško gyvenimo namų atidarymo sukaktį. Šiuose namuose apgyvendinti asmenys, sugebantys gyventi savarankiškai, kuomet jiems reikalinga nedidelė socialinių darbuotojų bei padalinio vadovo pagalba. Čia gyvenantys naudojasi globos namuose teikiama maitinimo paslauga, dalyvauja bendruose kultūriniuose bei sportiniuose renginiuose.

]]>
1549 Tue, 12 January 2016 01:01:02
Pakeistas socialinių paslaugų teikimo aprašas Sprendimo projektas

Sprendimas dėl socialinių paslaugų teikimo Elektrėnų socialinės globos namuose tvarkos aprašo dalinio pakeitimo

]]>
1244 Wed, 10 June 2015 06:06:33
Socialinės paramos skyriaus informacija  

TELŠIŲ KRIZIŲ CENTRAS

 NEMOKAMA EMOCINĖ PARAMA SUAUGUSIEMS ,,VILTIES LINIJOS“ TELEFONU VISĄ PARĄ

 

                      NVO Telšių krizių centras jau 18 metų vykdo smurto, psichologinių krizių bei savižudybių prevencijos programas. Viena jų – nemokama emocinė parama telefonu suaugusiems asmenims, išgyvenantiems krizę, patyrusiems netektis, turintiems suicidinių minčių ar kt. Psichikos sveikatos specialistai bei specialiai apmokyti savanoriai telefoninę pagalbą teikia visiems Lietuvos gyventojams kasdien visą parą trumpuoju NEMOKAMU VILTIES LINIJOS numeriu 116123. Skambinančiųjų pokalbius apmoka Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Vilties linijos konsultantai ne tik išklauso, palaiko žmogų, bet ir iškviečia greitąją pagalbą ir praneša kitoms įstaigoms, jei žmogui gresia pavojus sveikatai ar gyvybei. Laiku suteikus operatyvią pagalbą, išgelbėjamos žmonių gyvybės. 

Informaciją parengė                                                                                                                                                  Elektrėnų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius

]]>
1222 Thu, 28 May 2015 12:05:40
2015 - uosius pasitinkant Elektrėnų socialinės globos

namai mena Naujametinę šventę

 

Kaip ir kasmet tradiciškai, šių metų gruodžio 30 d. Elektrėnų socialinės globos namų gyventojus aplankė Kalėdų senelis. Direktorė Danutė Suchockienė pasveikino visus su šventėmis, pasidalijo mintimis apie praėjusių metų džiaugsmus ir rūpesčius, globos namų gyventojams palinkėjo sveikatos, santarvės. Buvo prisiminti tie žmonės kurių jau nebėra šalia. Direktorė padėkojo darbuotojams už kilnų ir pasiaukojamą darbą, už pagarbą ir meilę čia gyvenantiems, palinkėjo stiprybės, sveikatos, kantrybės ir geros kloties ateinančiais metais. Tik darbuotojų bendro, komandinio darbo dėka galime pasidžiaugti, kad globos namuose žmogus nesijaučia vienišas, gali gyventi jaukioje, šiltoje aplinkoje. Šalia spinduliuojančios eglės buvo ir šokių, šventiškų dainų, šmaikštaus juoko. Šventėje dalyvavo ir Savarankiško gyvenimo namų gyventojai, kurie prisijungė prie šventinio stalo, džiaugėsi, bendravo kartu su visais, kaip vienoje didelėje šeimoje. Senelis bendravo su gyventojais, domėjosi kaip jiems sekasi, ar gera gyventi globos namuose. Gavę po saldžią dovanėlę, gyventojai pažadėjo ir kitąmet būti geri, atlaidūs vieni kitiems, užjausti šalia esantį.

 

 

]]>
974 Fri, 23 January 2015 08:01:47
Kalėdų šventė Kalėdų šventė

Elektrėnų socialinės globos namuose

 

Gruodžio 22 d. Švietimo paslaugų centro specialistė metodininkė Ala Pupininkienė Elektrėnų socialinės globos namuose (ESGN, vad. Danutė Suchockienė) surengė kalėdinę šventę su koncertine programa „Dvylika mėnesių“. Susirinkusiuosius pasveikino A. Pupininkienė, D. Suchockienė, Elektrėnų trečiojo amžiaus universiteto studentė Regina Černiauskienė. Tris kūrinius pagrojo elektrėniškė Inesa Jokšaitė, šoko „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos muzikos mokytoja Larisa Kertenienė, pasirodė darželio – mokyklos „Pasaka“ ugdytiniai Paulina Jaškaitė, Deividas Venckus, Radvilė Kragnytė (mokytoja Dalia Liubinienė), Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos muzikavimo studijos atstovai Edvardas Česonis, Emilija Kasperavičiūtė, Giedrius Petkevičius (mokyt. Arūnas Pliskauskas). Baigiantis šventei A. Pupininkienė apdovanojo aktyviausias pagalbininkes – Semeliškių gimnazijos bei Kietaviškių pagrindinės mokyklos technologijų mokytojas Meilutę Rašimienę, Snieguolę Klimovičienę ir Ramutę Stočkūnienę. Artėjant gražiausims metų šventėms, kai siekiama pasidalinti gerumu, šiluma, ESGN žmones kiek anksčiau aplankė „Ąžuolyno“ pagrindinės mokyklos moksleiviai, parapijos „Caritas“ vadovė Aida Aleksandravičiūtė, Elektrėnų neįgaliųjų draugijos ansamblis „Žara“ bei senjorų kolektyvas „Dar ne sutema“. Svečiai pradžiugino dainomis, šokiais, palinkėjo sveikatos, santarvės, mokiniai seneliams įteikė dovanėles ir pažadėjo dar ne kartą sugrįžti.

 

]]>
969 Fri, 23 January 2015 08:01:46
Įkurti savarankiško gyvenimo namai                 Europos Sąjungos 2007-2013 m. struktūrinė parama suteikė  galimybę Elektrėnų savivaldybėje pagerinti sąlygas iš dalies nesavarankiškiems  senyvo amžiaus arba neįgaliems asmenims, sudarant jiems sąlygas savarankiškai tvarkytis asmeninį ir socialinį gyvenimą. Įvykdytas projektas „Elektrėnų savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“ , prie Elektrėnų socialinės globos namų pastatytas priestatas, kuriame įkurti savarankiško gyvenimo namai. Šiuose namuose pagal Elektrėnų savivaldybės tarybos sprendimą gali būti apgyvendinami iš dalies nesavarankiški suaugę neįgalieji (šeimos) ar senyvo amžiaus asmenys, kurie neturi būsto arba nebegali jame gyventi, kuriems nereikia nuolatinės, intensyvios specialistų priežiūros. Mūsų uždavinys -  teikiant socialinės priežiūros paslaugas, skatinti ir ugdyti jų saviraišką pagal turimus gebėjimus  arba teikiant nežymią pagalbą, kompensuoti   prarastus ar nesamus savarankiško gyvenimo įgūdžius.  Asmenims suteikiama galimybė tenkinti esminius poreikius, plėtoti savo gyvenimo ir buities įgūdžius, gyventi pilnavertį gyvenimą. Savarankiško gyvenimo namuose įrengta 18 kambarių, du iš jų yra didesni, pritaikyti neįgaliesiems,  įrengtas liftas, du poilsio holai, skalbykla. Kiekviename kambaryje yra baldai, nedidelė virtuvėlė su visa buitine įranga, sanitarinis mazgas, atskiri šildymo , vandens ir elektros skaitikliai. Teikiamos paslaugos iš dalies yra mokamos. Pagal  Elektrėnų   savivaldybės tarybos patvirtintą paslaugų teikimo tvarkos aprašą, gyventojai moka mokestį už socialinės priežiūros paslaugas, kuris nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas,  komunaliniai ir  elektros energijos mokesčiai, skaičiuojami pagal kiekvieno kambario parodymus. Taip pat savarankiško gyvenimo namuose teikiamos maitinimosi, skalbimo – lyginimo, kambarių tvarkymo paslaugos. Tie asmenys, kuriems yra per sunku patiems gamintis maistą,  atlikti kitus namų ruošos darbus, gali naudotis minėtomis paslaugomis mokėdami pagal nustatytus paslaugų įkainius. 2012 m. gruodžio 3d. vyko savarankiško gyvenimo namų atidarymo šventė. Šiuo metu čia gyvena 21 asmuo, jų amžius įvairus: vyriausiam gyventojui 81-eri, jauniausiam – 18 metų.  Kadangi čia gyvenančių asmenų amžius yra gana įvairus, taip pat gyvena dvi šeimos, turinčios mažamečių vaikų, todėl ir jų poreikiai yra įvairūs. Vieniems reikia ramybės ir daugiau pagalbos čia dirbančių darbuotojų, kitiems, kurie turi darbą, arba kiekvieną dieną eina į užsiėmimus paramos šeimai tarnyboje, arba užsiima veikla Neįgaliųjų draugijoje - mažiau.  Norint papasakoti kokia šių gyventojų, turinčių namų aplinką, sąlygas savarankiškai tvarkytis savo asmeninį ar šeimos gyvenimą šiandiena , reikėtų  turbūt pamatyti, kokie yra erdvūs jų kambariai, kaip jie juose įsikūrė ir pačių paklausti kaip jie čia jaučiasi. Daugiausia emocijų  sulaukėme iš tų žmonių, kurie į šiuos namus pateko iš socialinės globos namų. Įgyvendinus šį projektą, atsirado galimybė į šiuos namus perkelti tris gyventojus, kurie jau eilę metų gyveno globos namuose, kur pagal nustatytą sveikatos stovį jiems buvo teikiama ilgalaikė socialinė globa. Teikiant ilgalaikės socialinės globos paslaugas šių gyventojų sveikata pagerėjo, tačiau neturint nuosavo būsto ir esant socialinės priežiūros paslaugų reikalingumui , jiems buvo pasiūlyta gyventi savarankiško gyvenimo namuose. Nors gyvenimu  globos namuose  ir  paslaugų teikimu jie buvo visada patenkinti, tačiau  matydami kaip šie namai statėsi, kaip kasdiena vis gražėjo ir žinodami, kad jie galės gyventi  atskirai, kad  galės  savarankiškai tvarkytis savo gyvenimą - patys pirmieji apsigyveno savarankiško gyvenimo namuose. Jų džiaugsmas ir išreikštos mintys, kad net nepagalvojo, kad taip gražiai galės gyventi ir ramiai sulaukti senatvės, pasako, kad šio projekto įgyvendinimas  tai yra didelis pasiekimas ne tik Elektrėnų  miesto įvaizdžio gerinimui, bet didelė parama tiems, kurie čia gyvena, tiems, kuriems mes esame reikalingi, kuriems buvo atverti keliai į geresnį rytojų . Savarankiško gyvenimo namuose dirba trys darbuotojai, kurie teikia socialinės priežiūros paslaugas.  Mes džiaugiamės, kad už įgyvendintą projektą  „Savarankiško gyvenimo namų įkūrimas“ Elektrėnų savivaldybei įteikta  „Europos burių“ nominacija „Už  atvertus kelius“, didžiuojamės tuo ir manome, kad dirbdami ir teikdami šias paslaugas, pateisinsime čia gyvenančių žmonių ir savivaldybės administracijos lūkesčius.

]]>
259 Mon, 25 November 2013 05:11:21