Naujienos

2019-12-06 11:12:23

TARPTAUTINĖ NEĮGALIŲJŲ ŽMONIŲ DIENA

Kiekvienais metais gruodžio 3-iąją pasaulis mini Tarptautinę žmonių su negalia dieną.  Elektrėnų socialinės globos namai jau virš 20 metų teikia socialines paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, todėl kasmet  pažymi šią dieną. Šiandien susirinkę visi drauge, mes palaikome vieni kitus  ir džiaugiamės galėdami prisidėti  prie  žingsnių, kuriuos žengia visuomenė, padėdama neįgaliesiems integruotis į bendruomenę.  Būdami šalia šių žmonių,  gerai žinome jų problemas ir tikrai  suprantame kodėl  ir kokia pagalba jiems reikalinga. Norime, kad kiekvienas žmogus, nežiūrint kokią negalią turėtų, galėtų naudotis visomis savo teisėmis ir laisvėmis savo poreikių užtikrinimui. Tam būtinai reikalinga mūsų visų pagalba. Globos namų direktorė  pasveikino visus  su Tarptautine  neįgaliųjų diena ir palinkėjo stiprybės, sveikatos ir dvasinės ramybės visiems tiek globos namų gyventojams, tiek čia dirbantiems ir padedantiems visiems, kuriems ši pagalba yra reikalinga. Po sveikinimo  buvo įžiebta  advento vainiko pirmoji žvakė – „Pranašų žvakė“ - „Tauta gyvenusi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė“. Po kartu sugiedotos giesmės, bendravome prie vaišių stalo.