Naujienos

2018-12-06 05:12:11

ŠVENTĖ GLOBOS NAMUOSE

Gruodžio 4 dieną Elektrėnų socialinės globos ir Savarankiško gyvenimo namų gyventojai buvo sukviesti į renginį skirtą paminėti Tarptautinę neįgaliųjų žmonių dieną bei advento vainiko pirmosios žvakės uždegimą. Neįgaliųjų dienos proga buvo palinkėta dvasinės stiprybės ir tikėjimo ateitimi. Vainikas su keturiomis žvakėmis tai advento simbolis. Pirmoji Pranašų žvakė – „Tauta gyvenausi tamsoje, išvydo didžią šviesą, gyvenusiems nevilties šalyje užtekėjo šviesybė“. Po kartu sugiedotos giesmės, visi bendravome prie arbatos bei vaišų stalo.

Socialinė darbuotoja Jolita Kubilienė