Naujienos

2018-07-24 04:07:51

Socialinės globos įstaigų bendradarbiavimas

Elektrėnų socialinės globos namai jau eilę metų bendradarbiauja su Seredžiaus socialinės globos namais. Elektrėnų socialinės globos namų veiklos plane numatyta bendradarbiauti su kitomis socialinės globos įstaigomis, sudaryti bendradarbiavimo sutartis, plėtoti ir įgyvendinti veiklas įstaigų gyventojų aktyvumui skatinti, įstaigos darbuotojų gerosios patirties sklaidai stiprinti. Liepos 14 d. vyko Elektrėnų ir Seredžiaus socialinės globos namų darbuotojų susitikimas, kurio metu aptarėme pagrindinius socialinės globos įstaigų veiklos klausimus,  pasidalijome gerąja darbo patirtimi, numatėme tolimesnius bendradarbiavimo tikslus ir eigą. Seredžiaus socialinės globos namai neseniai atšventė savo 25 m. jubiliejų,  įstaigos direktorius Zigmas Zakaras pasidžiaugė nuveiktais darbais, parodė kaip atrodo atsinaujinusi  įstaiga, papasakojo apie teikiamas paslaugas ir  jų kokybę. Darbuotojų susitikimai, pasidalijimas mintimis ir turima darbo patirtimi  yra naudinga abiejų įstaigų darbuotojams, nes  patirtis  yra viena iš pagrindinių žmogaus gyvenimo vertybių. Džiaugiamės, kad Lietuvoje yra užtikrinta ori ir graži senatvė tiems, kuriems labiausiai reikalinga mūsų pagalba.

                                                                                    Elektrėnų socialinės globos namų

                                                                                    direktorė Danutė Suchockienė