Naujienos

2018-11-20 09:11:55

SAVIVALDYBIŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ VADOVŲ ASOCIACIJOS SUSIRINKIMAS

Elektrėnų socialinės globos namų direktorė Danutė Suchockienė spalio 18 d. dalyvavo Savivaldybių socialinės globos įstaigų vadovų asociacijos  susirinkime. Renginys vyko Anykščių socialinės globos namų Burbiškio grupinio gyvenimo namuose. Dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji patarėja bendradarbiavimui su savivaldybėmis klausimais Daina Urbonaitienė, Seimo nario padėjėja Regina Patalauskienė, Anykščių savivaldybės mero patarėjas Donaldas Vaičiūnas ir socialinių globos įstaigų vadovai iš įvairių Lietuvos miestų ir rajonų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė informavo apie pokyčius, vykdomas reformas, planus , iškilusias problemas ir ateities viziją. Diskutuota paslaugų teikimo, asmenų apgyvendinimo globos įstaigose, kolektyvinės sutarties, veiklos vertinimo bei socialinių darbuotojų darbo užmokesčio klausimais. Antroje susirinkimo dalyje vyko naujojo asociacijos pirmininko  rinkimai. Susirinkimas baigėsi psichologės Monikos Petkevičienės pravestais vadovų kvalifikacijos tobulinimo mokymais „Komandos telkimas ir personalo valdymas“.  Ilgametis dalyvavimas asociacijos veikloje teikia ne tik gerosios praktikos sklaidos naudą, bet ir sudaro galimybę aktualių socialinės globos namų veiklos klausimų sprendimui, teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimui.

Administracija