Naujienos

2016-09-22 00:00:00

RUGSĖJO 22 – OSIOS ŠVENTĖ ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

RUGSĖJO 22 – OSIOS ŠVENTĖ ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

 

             Prieš 21 metus, 1995 m. rugsėjo 22 d. vyko Elektrėnų socialinės globos namų atidarymas. 1992 m. buvo uždarytas vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“ ir pradėjus rekonstruoti pastatą, nuspręsta čia įkurti žmonių su negalia ir senyvo amžiaus žmonių globos namus. Trejus metus vyko rekonstrukcijos darbai. Ir 1995 rugsėjo 22 d. buvo atidaryti ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI. Tuo metu Lietuvoje dar tik kūrėsi savivaldybinės globos įstaigos ir mes buvome vieni iš pirmųjų. Daug darbo įdėta pačių pirmųjų šios įstaigos darbuotojų, atliekant paruošiamuosius gyventojų priėmimo, baldų apstatymo, valymo bei aplinkos tvarkymo darbus. Viskas buvo padaryta pačių darbuotojų rankomis. Reikėjo patiems galvoti kaip sukurti jaukią, gražią, patogią aplinką, nes šie namai buvo vieni iš pirmųjų savivaldybinių globos įstaigų Lietuvoje, teikiančių socialines paslaugas senyvo amžiaus bei neįgaliems asmenims. Rugsėjo 22 d., tuometinis Trakų rajono meras Kęstutis Vaitukaitis, perkirpo įstaigos atidarymo juostelę, globos namus palaimino ir pašventino Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras Jonas Jonys. Kiekvienais metais socialinės globos namai pažymi šią dieną. Prieš 21 metus į globos namus nedrąsiai atėjo pirmieji penki Trakų rajono gyventojai: Brazių šeima, mama ir sūnus Malodzikovai, Angelė Janavičiūtė. Kadangi dauguma gyventojų jau tuomet buvo garbaus amžiaus, šiandieną iš jų mūsų namuose gyvena tik vienas - Leonidas Malodzikovas. Šiuo metu mūsų namuose gyvena 40 Elektrėnų savivaldybės gyventojų. Įstaigoje nuo 2012 m. įsteigtas savarankiško gyvenimo namų padalinys. Šiuo metu čia gyvena 24 asmenys, jų amžius įvairus: vyriausiam gyventojui 81-eri, jauniausiam – 18 metų. Kadangi čia gyvenančių asmenų amžius yra gana įvairus, taip pat gyvena dvi šeimos, turinčios mažamečių vaikų, todėl ir jų poreikiai yra įvairūs. Vieniems reikia ramybės ir daugiau pagalbos čia dirbančių darbuotojų, kitiems, kurie turi darbą, arba kiekvieną dieną eina į užsiėmimus paramos šeimai tarnyboje, arba užsiima veikla Neįgaliųjų draugijoje – mažiau. Metų skirtumas netrukdo gyventi po vienu stogu, užsiimti mėgstama veikla, bendrauti. Su savarankiško gyvenimo namų gyventojais bendraujama individualiai, norintys įjungiami į bendrą globos namų veiklą, kultūrinius renginius. Šventės metu buvo pagerbti globos namų gyventojai, švenčiantys savo jubiliejinius gimtadienius. Tai: Marija Petravičienė – švenčianti 80 metų jubiliejų ir Leonidas Malodzikovas - 70-ies metų jubiliejų. Ramybės, santarvės, meilės ir pagarbos vieni kitiems, sveikatos ir dar ilgų gyvenimo metų palinkėjome mūsų jubiliatams. Uždegėme jubiliejines žvakutes, gyventojai vaišinosi dideliu, globos namų virėjų pagamintu šventiniu tortu. Skambėjo Elektrėnų ansamblio „Dubija“ sveikinimai ir dainos.