Naujienos

2017-10-27 09:10:03

PRANEŠIMAS APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

 

PRANEŠIMAS 

APIE BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRO REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ

 

 

Pranešame, kad Elektrėnų savivaldybės taryba 2017 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. V.TS-213 „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS REABILITACIJOS CENTRĄ“ sutiko, kad biudžetinė įstaiga Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras būtų reorganizuotas prijungimo būdu, prijungiant jį biudžetinės įstaigos Elektrėnų socialinės globos namų.

Pateikiame informaciją apie reorganizavimą:

1. Duomenys apie reorganizuojamą juridinį asmenį biudžetinę įstaigą Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras:

1.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;

1.2. buveinė – Pakalniškių k., Vievio sen., Elektrėnai;

1.3. kodas 301732180;

1.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą, – Juridinių asmenų registras.

2. Duomenys apie reorganizavime dalyvaujantį juridinį asmenį Elektrėnų socialinės globos namai:

2.1. teisinė forma – biudžetinė įstaiga;;

2.2. buveinė – Taikos g. 13, Elektrėnai;

2.3. kodas 191808213;

2.4. registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie viešąją įstaigą, – Juridinių asmenų registras.

3. Reorganizavimo būdas – Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras reorganizuojamas prijungimo būdu, prijungiant jį Elektrėnų socialinių globos namų, kuriems pereina visos Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro teisės ir pareigos.

4. Po reorganizavimo pasibaigianti biudžetinė įstaiga – Elektrėnų socialinės reabilitacijos centras.

5. Po reorganizavimo veiksianti biudžetinė įstaiga – Elektrėnų socialinės globos namai, kurio pavadinimas po reorganizavimo lieka toks pats, buveinės adresas Taikos g. 13, Elektrėnai, kuris gali turėti padalinius.

6. Momentas, nuo kurio pasibaigiančios viešosios įstaigos teisės ir pareigos pereina po reorganizavimo veiksiančiai biudžetinei įstaigai, – 2018 m. sausio 1 d. 00.00 val.

7. Elektrėnų socialinės reabilitacijos centro buveinėje nuo 2017 m. lapkričio 1 d. galima susipažinti su viešosios įstaigos reorganizavimo sąlygomis, po reorganizavimo veiksiančios įstaigos nuostatų projektu ir reorganizavime dalyvaujančių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų metinių finansinių ataskaitų rinkiniais.