Naujienos

2018-05-09 12:05:47

MOTINOS DIENOS ŠVENTĖ

Mama – tai neišsenkančio gyvenimo versmė,

gegužio ir alyvos želmenio giesmė...

Todėl iš daugelio, tik šito žodžio saulę

rasos ir ašaros lašuos nešiausi ir nešuos...

ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

MOTINOS DIENOS ŠVENTĖ

           Gegužės pirmąjį sekmadienį visi sveikinome savo mamas. Moterys, kurios gyvena globos namuose, sekmadienį taip pat sulaukė sveikinimų iš juos aplankančių giminaičių, vaikų. Tačiau yra tokių mamų, kurios likę vienišos arba pamirštos savųjų, todėl gražią motinos dienos paminėjimo šventę surengėme pirmadienį globos namuose.  Šventėje dalyvavo globos namų, taip pat savarankiško gyvenimo namų padalinio ir Pakalniškių centro padalinio darbuotojai. Visos gyventojos  buvo pasveikintos, įteikta gėlių, palinkėta  sveikatos ir stiprybės. Skambėjo dainos, eilėraščiai apie patį svarbiausią žmogų – mamą.

                                                                                                                         Administracija