Naujienos

2018-12-06 06:12:35

KELIAUJANTI FOTOGRAFIJŲ PARODA

 „Socialiniai portretai“ fotografijų paroda supažindina su neįgaliųjų gyvenimo ypatumais, atskleidžia visuomenei neįgalaus žmogaus galimybę pilnavertiškai dalyvauti kultūriniame ir socialiniame gyvenime. Projektą pristato Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Šiandien ši paroda  Elektrėnų socialinės globos namuose. Šiuose namuose gyvena  40 senyvo amžiaus ir  suaugusių asmenų su negalia,  iš jų  27  asmenys su sunkia negalia.  Paroda sudomino gyventojus ir darbuotojus, vėliau ši paroda bus perkelta į Elektrėnų socialinės globos namų padalinį – savarankiško gyvenimo namus, dar vėliau – į kitą  globos namų padalinį  Pakalniškėse.

                                                                                                                        Administracija