Naujienos

2021-03-22 04:03:20

JUBILIEJAUS PROGA LINKIM SVEIKATOS IR STIPRYBĖS

Viktoras Neliubinas nuo jaunystės domėjosi fotografija, jos subtilybėmis. Viktoras buvo Trakų istorijos muziejaus fotografas. Turėjo subūręs savo mokinių grupę, kurie sėkmingai dalyvaudavo parodose. Viktoras fotografavo Trakų muziejaus renginiuose, taip pat įvairiems leidiniams. Jo nuotraukos publikuotos  muziejaus leidiniuose „Lietuvos Respublikos merų regalijos“, “Trakų istorijos muziejui 60”, G. Rackevičiaus išleistame Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai Vilniuje. XVI a. koklinių krosnių rekonstrukcija. XVI a. koklių kataloge.  Viktoras meninės sielos žmogus, visada domėjosi  muziejinių eksponatų fotografavimo specifika, nemažą laiko tarpą dirbo Elektrėnų foto studijoje. Jo sportinėje veikloje pirmą vietą užėmė smiginis, Viktoras buvo profesionalus smiginio žaidėjas, žaidė Trakų smiginio komandoje „Buliaus akis“, yra laimėjęs ne vieną prizinę vietą.  Pablogėjus sveikatai, gyvenimo kelias pasuko į Elektrėnus, kur šiuo metu ir gyvena Viktoras. Sunki negalia sutrukdė įgyvendinti planus ir svajones. Fotografija užsiimti neleidžia sveikata, tačiau Viktorą belaikant smiginio strėlę ir taikant į  žaidimo  lentoje esantį smiginio skritulį, dažnai galima pamatyti. Šiandieną   pažymime jo 70 -ies metų Jubiliejų.  Stiprybės ir sveikatos šio gražaus Jubiliejaus proga linki visas Elektrėnų socialinės globos namų darbuotojų kolektyvas. Kadangi Karantino metu negalime organizuoti  didesnio grupinio renginio, skirto Jubiliejui paminėti, todėl sveikinant dalyvavo  tie darbuotojai, kurių darbas yra  tiesiogiai susiję su mūsų įstaigoje gyvenančiais asmenimis. Turint didelį darbuotojų ir artimų žmonių palaikymą, savo paties motyvaciją, sveikatos priežiūros ir kitas  teikiamas paslaugas, galime kartu  įveikti negalią ir gyvenimo kelyje pasitaikančius sunkumus.

Elektrėnų socialinės globos namų kolektyvas