Naujienos

2017-09-04 05:09:53

Išvyka į Guronis

Baigiantis vasarai, Elektrėnų socialinės globos namų padalinio savarankiško gyvenimo namų  gyventojai aplankė Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškę Guronyse. Likome sužavėti penkiomis Rožinio slėpinių kelio koplytėlėmis su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas  bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius ir Švč. Mergelės Marijos statula, koplyčia. Spalio mėnesį atvykę piligrimai čia kalba rožinį. Pietinėje dalyje stovi rekolekcijų namai. Akį džiugino gražus kraštovaizdis, lydėjo gera nuotaika.Baigiantis vasarai, Elektrėnų socialinės globos namų padalinio savarankiško gyvenimo namų  gyventojai aplankė Kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškę Guronyse. Likome sužavėti penkiomis Rožinio slėpinių kelio koplytėlėmis su piešiniais, vaizduojančiais biblines scenas  bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius ir Švč. Mergelės Marijos statula, koplyčia. Spalio mėnesį atvykę piligrimai čia kalba rožinį. Pietinėje dalyje stovi rekolekcijų namai. Akį džiugino gražus kraštovaizdis, lydėjo gera nuotaika.