Naujienos

2016-01-12 02:01:19

Įstaigos 20 metų veiklos sukaktis

                 Prieš 20 metų į  globos namus  atėjo pirmieji penki  Trakų rajono gyventojai. Kadangi dauguma gyventojų jau tuomet buvo garbaus amžiaus, šiandieną iš jų mūsų  namuose gyvena tik vienas.  Šiuo metu Elektrėnų socialinės globos namuose   40 Elektrėnų savivaldybės gyventojų. 2015m. rugsėjo 22d. šie namai pažymėjo 20  metų jubiliejų. Tai vienintelė stacionari įstaiga  mūsų savivaldybėje, teikianti paslaugas senyvo amžiaus bei neįgaliems mūsų savivaldybėje gyvenantiems asmenims,  todėl, atsižvelgiant į esamą gyventojų skaičių  ir į gyventojų senėjimo procesą, taip pat į socialinio darbo vystymosi tendencijas bei teikiamų paslaugų plėtrą bei kokybės ir efektyvumo gerinimą, poreikis šioms teikiamoms paslaugoms didėja.  Socialinės globos namai teikia trumpalaikę ir ilgalaikę globą vienišiems, senyvo amžiaus asmenims, suaugusiems asmenims su negalia, kuriems būtina priežiūra ir slauga, kai jie patys negali savimi pasirūpinti, gyventi savarankiškai ar neturi gyvenamo būsto.  Teikiamos bendrosios ir specialiosios socialinės paslaugos, kurių tikslas - tenkinti asmens gyvybinius poreikius, teikiant kompleksinę pagalbą, visapusiškai palaikyti ir skatinti jų savarankiškumą, ugdyti  gebėjimą pasirūpinti savimi. Įstaiga turi bendrosios praktikos slaugos licenciją ir licenciją socialinei globai teikti senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Mūsų įstaiga atitinka  reikalavimus, kurie yra keliami socialinės globos įstaigoms, todėl džiaugiamės galėdami padėti žmonėms, kuriems reikalinga mūsų pagalba. Šiuo metu taip pat yra norinčių  apsigyventi globos namuose. Vyriausiam globos namų gyventojui – 91, jauniausiam 26 metai. Metų skirtumas  netrukdo gyventi po vienu stogu, užsiimti mėgstama veikla, bendrauti.  Su gyventojais bendraujama individualiai, taip pat jie yra įjungiami į bendrą veiklą, į bendrą gyvenimą.   Globos namų socialiniai darbuotojai,  organizuoja darbinę, kultūrinę, sportinę veiklą, teikiamos socialinės, medicininės, religinės paslaugos, švenčiamos įvairios šventės, gyventojų jubiliejiniai gimtadieniai, susitikimai su mokiniais, artimaisiais. Teikiamos asmens sveikatos priežiūros, slaugos paslaugos asmenims su sunkia negalia.   Globos namų administracijos pagalba,  sutelkiant visus darbuotojus į draugišką  bendrą komandą,  organizuojamas  paslaugų teikimas senyvo amžiaus bei neįgaliems globos namų gyventojams. Mes džiaugiamės, kad turime gerą, darnų , beveik nesikeičiantį darbuotojų kolektyvą, atėję nauji,  greitai  įsijungia į mūsų komandą ir gerai atlieka savo pareigas, stengiasi suprasti, padėti čia gyvenantiems globos namų gyventojams.  Komandinio  darbo dėka sukūrėme jaukią, šiltą aplinką šiuose namuose.  Išmokome suprasti ne tik savo bėdas ir reikmes, bet ir tų, kurie yra  šalia, išmokome ištiesti ranką tiems, kuriems jos labai reikia, įgijome didelės patirties dirbant šį sunkų, bet kilnų darbą. Supratome, kad ir koks senas bebūtų žmogus, kiekvienas iš jų turi pagrindinę savo vertybę – didžiulę gyvenimo patirtį, kurią reikia gerbti, iš kurios galima daug ko pasimokyti. Darbas su senais bei neįgaliais žmonėmis tikrai yra sunkus, tam reikia ir meilės ir šilumos ir kantrybės, o taip pat ir sveikatos. Globos namuose  dirbančių žmonių širdyse  turi būti daug šilumos ir meilės, nes didelę  dalį jos tenka atiduoti čia gyvenantiems . Šiuo metu globos namuose dirba 23 darbuotojai. Visi jie nusipelnė pagyrimo ir didelės  padėkos, nes nėra tokių,  kuriems nerūpėtų žmogus. 20  metų  jubiliejaus proga Elektrėnų bažnyčioje buvo aukojamos Šv. Mišios už globos namų gyventojus ir darbuotojus. Šventėje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės administracija, socialinės paramos skyriaus atstovai,  įstaigų vadovai iš Elektrėnų ir kolegos iš kitų socialinės globos įstaigų.  Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis jubiliejaus proga pasveikino visus darbuotojus, buvo įteiktos padėkos už gerą, ilgametį ir nuoširdų darbą.  Nuoširdžiai dėkojame visiems darbuotojams  už gerą darbą,  ištvermę,  pagarbą ir meilę žmogui, už norą padėti tiems, kuriems labiausiai reikalinga  pagalba.  Ačiū jums, kad buvote, kad esate visą šį  laiką kartu, kad esate šalia tų žmonių, kuriems esate labiausiai reikalingi.