Naujienos

2019-12-19 02:12:22

ĮGYVENDINTAS PROJEKTAS „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖJE“

Įgyvendintas projektas „Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ (toliau projektas), projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0007. Projekto finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Elektrėnų savivaldybės lėšos.

Elektrėnų savivaldybės administracijos projekto partneris – Elektrėnų socialinės globos namai.

Projekto tikslas – plėsti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia bei socialinės rizikos asmenims Elektrėnų savivaldybėje.

Projekto tikslui pasiekti atliktas nenaudojamų Elektrėnų socialinės globos namų pastato, esančio Taikos g. 13 Elektrėnuose, mansardos kapitalinis remontas. Sudaryta galimybė teikti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose (10 vietų) paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia. Paslauga jau teikiama. Rekonstruota Elektrėnų socialinės globos namų pastato, esančio Taikos g. 13 Elektrėnuose, dalis, kurioje įrengta 10 miegamų vietų ir valgymo patalpa suaugusiems socialinės rizikos asmenims. Siekiant teikti kokybiškas socialines paslaugas nupirkta įranga ir baldai.

Įgyvendintas projektas prisidėjo prie 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ 8.4.1. konkretaus uždavinio „Pagerinti sveikatos priežiūros kokybę ir prieinamumą tikslinėms gyventojų grupėms bei sumažinti sveikatos netolygumus“ ir Vilniaus regiono plėtros plano 2014–2020 m., patvirtinto Vilniaus regiono plėtros tarybos 2015 m. spalio 16 d. sprendimu Nr. 51/1S-22, 2 prioriteto „Aukšta gyvenimo kokybė“ 2.1. tikslo „Pagrinti gyvenimo kokybę, sudarant sąlygas ekonominio augimo naudą pajusti visiems regiono gyventojams“ 2.1.3. uždavinio „Optimizuoti viešųjų ir socialinių paslaugų infrastruktūrą ir turinį, prisitaikant prie besikeičiančių regiono gyventojų poreikių“ 2.1.3.2. priemonės „Socialinių paslaugų efektyvumo didinimas“ įgyvendinimo.

 

 

Elektrėnų savivaldybės administracija