Naujienos

2019-12-03 04:12:04

GYVENTOJŲ SUSIRINKIMAS

Spalio 4 d. Elektrėnų socialinės globos namuose vyko gyventojų susirinkimas. Vyr. socialinė darbuotoja J. Kubilienė gyventojams pristatė, kad  Elektrėnų socialinės globos namai dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“. Ji pažymėjo, kad šio projekto tikslas yra didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos reikalavimus. J. Kubilienė paminėjo, kad bus vykdomos gyventojų ir jų artimųjų apklausos dėl Socialinių paslaugų gerinimo globos namuose, kvietė visus  aktyviai dalyvauti apklausose ir reikšti savo nuomonę. Užimtumo specialistė J. Ramanauskienė pristatė 3 ketvirčių veiklą, kokie buvo ir kokie yra numatomi renginiai. Gyventojų tarybos pirmininkas P. Vasiliauskas Tarptautinės mokytojų dienos proga pasveikino mokytojas, gyvenančias globos namuose. Jis gyventojams pristatė renginius, kuriuos planuoja suorganizuoti gyventojų taryba. Elektrėnų socialinės globos namų gyventojų A,. Palionio mama ir J. Janonio žmona padėkos žodžius už nuoširdų darbą tarė visiems Elektrėnų socialinės globos namų darbuotojams.