Naujienos

2018-11-20 09:11:32

ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJAI

Elektrėnų socialinės globos namai teikia bendrąsias, socialinės priežiūros (kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose, intensyvi krizių įveikimo pagalba), ilgalaikės ar trumpalaikės socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ar suaugusiems asmenims su negalia. Darbuotojams, kurių darbas tiesiogiai susijęs su globotiniais, tenka nelengvas uždavinys ir didelė atsakomybė sudaryti sąlygas į socialinę atskirtį patekusių asmenų gebėjimų ir galimybių ugdymui, socialinių ryšių su visuomene palaikymui, teikiamų paslaugų kokybės ir efektyvumo užtikrinimui. Socialinio funkcionavimo galimybių atkūrimas, stiprinimas ir palaikymas tai veikla, pagrįsta gyventojo ir darbuotojo bendradarbiavimu, padedanti globos namų gyventojams spręsti savo socialines problemas nepažeidžiant jų orumo. Darbuotojai,  norėdami kuo geriau suprasti žmogaus gyvenimo ypatumus, jų  psichologiją, dalyvauja kvalifikacijos kėlimo mokymuose, seminaruose, paskaitose. Jau antrą kartą  Elektrėnų globos namų darbuotojai dalyvavo psichologės Ingos Leonavičiūtės vedamuose mokymuose. Tai suteikia darbuotojams emocinį palaikymą, atskleidžia individualius asmens pojūčius bei mąstymą.

Direktorė Danutė Suchockienė