Naujienos

2017-12-14 04:12:13

ELEKTRĖNŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI ŠVENTĖ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ ATIDARYMO 5 METŲ SUKAKTĮ

Elektrėnų socialinės globos namuose gruodžio 7 d. vyko šventinis renginys, skirtas savarankiško gyvenimo namų padalinio 5 m. sukakčiai paminėti. Šventė prasidėjo Globos namų himnu, kurį atliko globos namų gyventojų ir darbuotojų ansamblis,  vadovaujamas užimtumo specialistės Joanos Ramanauskienės. Renginyje dalyvavo Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis, administracijos direktorius Virgilijus Pruskas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, kontrolės tarnybos vyriausioji specialistė Rita Trepeika,  kitų socialinių įstaigų vadovai. Svečiai pasveikino savarankiško gyvenimo namuose gyvenančius gyventojus, pasidžiaugė, kad per 5 gyvavimo metus, savarankiško gyvenimo namai tapo jaukesni, šiltesni, padėkojo už nepriekaištingą darbą visiems darbuotojams dirbantiems šioje įstaigoje. Šventinio renginio metu  globos namų direktorė Danutė Suchockienė padėkojo visam darbuotojų kolektyvui už komandinį darbą,  už šių namų šilumą ir jaukumą, už pagalbą tiems asmenims, kuriems šiuo metu jos labiausiai reikia. Už gerą darbą buvo  įteikti padėkos raštai tiesiogiai su savarankiško gyvenimo namų gyventojais dirbantiems darbuotojams: padalinio vadovei Stasei Zeniauskienei, socialinio darbuotojo padėjėjoms Ilonai Blažienei ir Aušrai Sletkevičienei. Lietuvos muzikų rėmimo fondas 5 m. savarankiško gyvenimo namų įkūrimo sukakties proga padovanojo visiems, susirinkusiems į šį renginį, koncertą „Dainuok, širdie, gyvenimą“. Visus dalyvius sujaudino iki širdies gelmių operos solistų Irenos Zelenkauskaitės ir Edgaro Davidovičiaus atliekami kūriniai. Renginys baigėsi prie šventinio stalo, kur ir gyventojai, ir darbuotojai, ir svečiai pasivaišino globos namų virėjų pagamintais užkandžiais ir tradiciniu tortu.