Naujienos

2020-04-16 08:04:41

Dirbame ir gyvename kartu

Elektrėnų socialinės globos namuose gyvena 40 senyvo amžiaus ir suaugusių asmenų su negalia, kuriems reikalinga juos aptarnaujančių darbuotojų nuolatinė priežiūra, globa ir slauga. Globos namuose dirba nemažas   darbuotojų  kolektyvas, nes didesnė dalis čia gyvenančių asmenų turi sunkią negalią. Sunkus laikotarpis dėl korona viruso paplitimo visame pasaulyje palietė kiekvieną iš mūsų. Šioje įstaigoje gyvena daug  senyvo amžiaus vienišų, neturinčių artimųjų, todėl juos saugoti ir globoti turime  mes, tie kurie čia dirbame.  Siekiant užtikrinti  tinkamą socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą Elektrėnų socialinės globos namuose valstybės lygio ekstremalios situacijos metu, laikantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Sveikatos apsaugos ministro sprendimų bei rekomendacijų, Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus - Ekstremalių situacijų operacijų centro vadovo įsakymų,  sudarytas Ekstremalių situacijų valdymo planas. Siekiant sumažinti pavojų užsikrėsti COVID-19 ir apsaugant į rizikos grupę patenkančius Globos namų gyventojus, buvo  pakeistas aptarnaujančio personalo darbuotojų darbo ir poilsio rėžimas paskelbto karantino metu, apgyvendinant darbuotojus įstaigoje ir neišeinant iš jos. Darbuotojams poilsiui skirti  du kambariai  esantys naujame priestate. Nuo balandžio 6d. įstaigoje dirba dvi darbuotojų  komandos, 14 dienų  dirba viena 11 darbuotojų komanda  ( slaugytoja, slaugytojos padėjėja, 5 socialinio darbuotojo padėjėjos, virėja,  ūkio dalies vedėja),   14 dienų - kita komanda. Prieš pradedant darbą, antros komandos darbuotojų sveikata bus patikrinta Elektrėnų sveikatos priežiūros įstaigoje  greituoju testu. Darbuotojai dirba pagal patvirtintą grafiką, personalas  aprūpintas  reikalingomis  apsaugos priemonėmis: medicininės kaukės, daugkartinio  naudojimo veido kaukės, respiratoriai, apsauginiai chalatai, pirštinės, dezinfekcinis skystis rankoms. Darbuotojai apsaugos priemones (veido kaukes, pirštines, chalatus) dėvi nuolat, visą darbo laiką. Gyventojai  (esant  susirgimui) aprūpinami medicininėmis kaukėmis, nuolat informuojami apie rankų ir veido higieną, paviršių lietimą, atstumo vienas nuo kito laikymąsi ir kt. Įstaigoje viešinama medžiaga apie apsisaugojimą nuo COVID-19 , nuolat vėdinamos patalpos. Globos namų gyventojams  taikoma sustiprinta sveikatos priežiūra (kasdien matuojama kūno temperatūra, stebima jų sveikatos būklė, esant sveikatos sutrikimui skambinama asmens gydytojui ar kviečiama greitoji medicinos pagalba). Slaugytoja nuolat stebi gyventojų sveikatos būklę, vykdomas nuolatinis bendravimas su  individualios priežiūros darbuotojais, kurie dirba  tiesiogiai su Globos namų gyventojais, aptariamas slaugos plano vykdymas, higienos reikalavimų laikymasis. Globos namų administracija dirba nuotoliniu būdu. Kadangi  Globos namų savarankiško gyvenimo namų padalinys randasi tame pačiame pastate, kuriame gyvena apie 30 gyventojų,  dvi padalinio darbuotojos (padalinio vadovė socialiniam darbui ir socialinio darbuotojo padėjėja) taip pat dirba kaip viena komanda, neišeidami  iš įstaigos, laikydamiesi sprendimų ir rekomendacijų, kad galėtume apsisaugoti nuo korona viruso.

                          Globos namuose dirba šaunus darbuotojų  kolektyvas, kuriems šie  metai jau bus 25-ieji darbo metai šioje įstaigoje. Gal būt, įdėdami daug pastangų ir nežiūrėdami į savo atsiradusius nepatogumus ar šventinį laikotarpį, sugebėsime išsaugoti šių žmonių sveikatą. Nuoširdus ačiū visoms  darbuotojoms už jų supratingumą, už pritarimą, kantrybę, už jų sunkų ir atsakingą darbą, už  tai, kad padarė pradžią šio sprendimo įgyvendinimui.

 

                                                                                            Elektrėnų socialinės globos namų direktorė

                                                                                            Danutė Suchockienė