Naujienos

2020-02-04 03:02:00

90- IES METŲ JUBILIEJUS

2020 m. sausio 14 d. globos namų gyventojai susirinko į šventę, skirtą gyventojos St. Liutikienės 90 -mečiui paminėti. Kadangi St. Liutikienė dainuoja globos namų ansamblyje šia gražia proga Ją pasveikino ansamblio dalyvės ir dalyvaujant pačiai Jubiliatei atlikome keletą dainų. Su St. Liutikienės biografija mus supažindino globos namų socialinė darbuotoja J. Kubilienė. Buvo įteikta atminimo dovanėlė, gėlių puokštė ir skirta daug šiltų žodžių. Jubiliatės pasveikinti atvyko dukra Gražina, kuri padėkojo už mamos meilę ir rūpestį, kuriuo ji apdovanojo visas tris savo atžalas (užaugino dvi dukras ir vieną sūnų). Globos namų darbuotojų ir gyventojų ansamblis sudainavo „Ilgiausių metų“ Stasei Liutikienei, švenčiančiai savo 90 -ties metų jubiliejų. Visi susėdome prie vaišių stalo, besišnekučiuodami vaišinomės tortu ir kitais skanėstais.